Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/02-20   -   Pressemeddelelse

Misbrug af arven kan ende i rettenDer kan opstå mange konflikter, når arven skal fordeles. Advokat ved Ret&Råd Anne Kjærhus Mortensen beskriver her, hvad der kan ske, når den, der sidder i uskiftet bo, misbruger arven.

Ifølge Danmarks Domstole er der ca 12.000 uskiftede bo om året, og for langt de flestes vedkommende er det uproblematisk. Men for nogle går det galt, fordi arvingerne føler, at boet bliver misbrugt. De kan ende med at gå rettens vej.

”Misbrug af uskiftet bo er et af de områder, hvor der desværre kører rigtig mange retssager. Misbrug af det uskiftede bos midler handler om, at du som længstlevende ægtefælle ikke må have formindsket boet væsentligt ved forbrug, gaver og lignende,” siger advokat hos Ret&Råd Anne Kjærhus Mortensen.

Hvad er uskiftet bo?
Når du sidder i uskiftet bo, betyder det, at der ikke sker et egentligt skifte i forbindelse med din ægtefællens død. Du overtager altså alle de aktiver og alle de gældsforpligtelser, din ægtefælle stod som ejer af, og du indtræder i din ægtefælles skattemæssige stilling. Da skiftet udskydes, medfører det uskiftede bo, at der ikke udbetales arv til fællesbørn eller særbørn. Den udskudte arv gør, at det har stor betydning, hvad der er i boet den dag, det uskiftede bo skiftes. Denne formue er afgørende i forhold til børnenes arv. I det uskiftede bo råder den længstlevende ægtefælle i udgangspunktet frit. Men man må ikke misbruge boet.

Hvad kan et misbrug være?
Et misbrug kan f.eks. handle om uforsvarlige spekulationsforretninger, urimeligt forbrug eller at tegne en uforholdsmæssigt stor pensions- eller forsikringsordning.
”I praksis handler langt de fleste sager om misbrug af uskiftet bo faktisk om gaver, tit ved at ét af flere børn har modtaget større gaver, efter den første af forældrene er død. Det kan f.eks. handle om, at man har overtaget en ejendom billigt, ” siger Anne Kjærhus Mortensen.

Hvornår kan man blive sagsøgt for misbrug?
Det er svært af definere, hvor grænsen går for, hvad du må som længstlevende ægtefælle i det uskiftede bo.

”Det har betydning, hvor stort boet er, og hvor stor en andel dispositionerne udgør. Det kan dog også have betydning, hvem gaverne er givet til, og hvordan de er givet. Er det f.eks. sket med mindre beløb over en lang årrække eller ved store enkeltstående overdragelser? Og hvad var baggrunden for de gaver, man gav?,” siger hun.

For at undgå sager om misbrug er det vigtigt, at der er flere retningslinjer. Det er afgørende, at oprette et klart testamente, der dels sikrer den længstlevende ægtefælle valgmuligheden mellem at sidde i uskiftet bo eller skifte, men også sørger for en ”rimelig” og klar fordeling af boet til børnene ved den længstlevendes død.

Billeder


Pressekontakt

Anne Kjærhus Mortensen
Advokat
  89 15 25 00

Firma

Ret&Råd Advokater
Nørre Voldgade 16, 1. sal
1358 København K, Danmark

  +45 70 20 70 70

http://www.ret-raad.dk

Modtag nyheder fra Ret&Råd Advokater på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire