Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/04-21   -   Pressemeddelelse

Hæfter du, hvis nogen misbruger dit NemID?Hvad sker der, hvis en anden bruger din digitale identitet til f.eks. at optage lån i banken? Ny højesteretsdom slår fast, at en samlever ikke hæftede i en sag, hvor hendes mand havde misbrugt hendes digitale signatur.

Højesteret har netop afsagt dom i en sag, hvor en mand brugte sin samlever NemID til at optage lån i banken uden hendes vidende. Dommen sætter en retning for, hvilke rettigheder vi har ved misbrug af vores digitale signatur. Det er fortsat klart, at så snart man ved der er en risiko for, at man er udsat for misbrug, skal man reagere.

Bankerne mente, hun hæftede for lån
I sagen havde manden brugt sin samlevers NemID til at optage en række lån i forskellige banker i hendes navn. Han var kommet i besiddelse af hendes nøglekortoplysninger ved at tage kortet fra hendes pung og tage et billede af det. Koden til NemID’et havde han fået, fordi oplysningerne var blevet gemt på en iPad, som hele familien brugte. Hun vidste intet om, at han havde brugt hendes NemID til disse transaktioner.

To af bankerne, hvor manden havde optaget lån, mente, hun havde handlet uforsigtigt ved at opbevare sine NemID-oplysninger uforsvarligt. Desuden havde hun ikke havde opdaget, at misbruget fandt sted. Bankerne mente derfor, at hun burde have opdaget misbruget, og de krævede af hun hæftede for lånene.

Manden brugte kvindens navn uden hendes vidende
Kvinden forsvarede sig med, at hun ikke burde have opdaget låneoptagelserne, fordi hendes samlever havde gjort alt, hvad han kunne for at skjule det. Han havde fjernet beskeder fra hendes e-Boks og lukket parternes fælles postkasse, så kun han havde adgang. Han havde også flyttet hendes NemKonto frem og tilbage mellem hendes bank og hans, for at han kunne få udbetalt pengene fra lånene, uden hun kunne opdage det.

Højesterets afgørelse
Højesteret nåede frem til, at kvinden ikke hæftede for de lån, som samleveren havde optaget i hendes navn. Højesteret lagde til grund, at hendes samlever uberettiget havde anvendt hendes NemID til at optage lånene, og at han havde gjort det uden hendes vidende og accept.
Med denne afgørelse og med de tidligere domme, som Højesteret har afsagt om uberettiget brug af NemID, er vi nu kommet endnu tættere på, hvor grænsen går for, hvornår man kan komme til at hæfte for andres brug af ens digitale signatur.

Kontakt:
Advokat Anne Kjærhus Mortensen
E-mail: am@ret-raad.dk
Telefon: +45 89 15 25 32

Billeder


Pressekontakt

Anne Kjærhus Mortensen
Advokat
  89 15 25 00

Firma

Ret&Råd Advokater
Nørre Voldgade 16, 1. sal
1358 København K, Danmark

  +45 70 20 70 70

http://www.ret-raad.dk

Modtag nyheder fra Ret&Råd Advokater på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire