Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
31/05-21   -   Pressemeddelelse

Psykiske arbejdsskader er udbredte, men svære at få anerkendtPsykiske arbejdsskader udgør en femtedel af de erhvervsskader, der indberettes til Arbejdstilsynet. Men det er langtfra sikkert, at man får erstatning.

Niveauet af psykiske arbejdsskader har ligget stabilt de seneste fem år. I 2019 udgjorde de 24,3 % af alle arbejdsskader rapporteret det år.

Det er primært medarbejdere fra kontor- og kommunikationsbranchen samt socialområdet, der er ramt. Skal man have erstatning for en psykisk arbejdsskade, er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer den.

”Det kan være svært at få sin psykiske arbejdsskade anerkendt, og det kan være en lang og bøvlet proces. Det kan skyldes, at der mangler dokumentation for, at lidelsen faktisk skyldes arbejdet og ikke alt muligt andet. Derfor er det godt at kende lidt til reglerne, inden man giver sig i kast med det”, siger advokat Tina Møller.

Det er ikke alle psykiske gener, der kan anerkendes som en skade, da almindelige psykiske reaktioner i form af ubehag og chok som udgangspunkt ikke er omfattet af begrebet, påpeger advokaten.

Man vurderer f.eks. at stress er almindeligt og opstår af mange årsager. Derfor er stress, der ikke er tilknyttet en psykiatrisk diagnose, som udgangspunkt heller ikke anerkendt som en arbejdsskade.

Derimod vil generne ved diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) eller specificeret belastningsreaktion som udgangspunkt blive anerkendt.

Hvilke psykiske arbejdsskader giver erstatning?
Psykisk sygdom eller behandlingskrævende psykiske symptomer kan give erstatning.
”Men der er en nedre grænse for personskadebegrebet, når det gælder psykiske sygdomme eller tilstande, der kan anerkendes som en ulykke.

Et psykisk ubehag inden for en kortere tidsperiode er ikke en personskade i arbejdsskadesikringslovens forstand,” siger Tina Møller.

En psykisk skade kan være forårsaget af f.eks. vold, trusler og ulykker. Den kan også skyldes en psykisk påvirkning, for eksempel uretmæssige beskyldninger, chikane eller mobning.

Hvis du har været ude for en psykisk arbejdsskade, du gerne vil have erstatning for, så kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES: https://www.aes.dk/. En advokat kan hjælpe dig med at samle den relevante dokumentation, så din sag står stærkest muligt.

Kontakt:
Advokat Tina Møller,
Ret&Råd Djursland
Mail: tm@ret-raad.dk
Mobil: +45 61 67 84 10

Billeder


Pressekontakt

Tina Møller
Advokat
  70 27 84 84
  61 67 84 10

Firma

Ret&Råd Advokater
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K, Danmark

  +45 70 20 70 70

https://www.ret-raad.dk

Modtag nyheder fra Ret&Råd Advokater på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire