Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
31/03-22   -   Pressemeddelelse

5 tips, når du skal købe nyt typehusGår du med drømmen om at få bygget et nyt typehus, skal du sørge for at få den rette rådgivning, så du ikke ender med bekymringer, søvnløse nætter og tomme lommer.

Der er desværre mange nybyggere, der havner i ulykkelige situationer med bristede boligdrømme på grund af budgetoverskridelser, forsinkelser med byggeriet, dårligt udført arbejde og langstrakte retssager.

Her har du 5 tips, når du ønsker at realisere drømmen om dit eget nyopførte typehus:

1. Rådgivning af boligadvokat
Et gennemarbejdet skriftligt grundlag i form af købs- og/eller entrepriseaftale er helt afgørende. Dette sikrer dig klare aftaler om bl.a. priser, projektets omfang, byggeriets varighed, overtagelse, aflevering, frigivelse af købesum, forsinkelser og tilsyn med byggeriet. Advokaten har en lovpligtig advokatansvarsforsikring, der dækker for advokatens rådgivning.

2. Byggesagkyndig
Lige så vigtig, som det er at få rådgivning af en boligadvokat, er også at indgå aftale med en byggesagkyndig. En sådan kan give teknisk rådgivning om jordbundsforhold, materialevalg, føre løbende tilsyn med byggeriet, samt deltage i byggemøder ved aflevering af byggeriet og under evt. 1 og 5 års eftersyn. Den byggesagkyndige vil derudover være omfattet af en rådgiveransvarsforsikring, der dækker ansvar for fejl og forsømmelser for sin del af rådgivningen.

3. Forsikringer
Der kan ske mange uforudsete skader under en byggeproces, og derfor er det vigtigt, at have styr på forsikringerne. Byggefirmaet skal sørge for den lovpligtige byggeskadeforsikring. Som bygherre bør du også sikre dig, at at byggeriet under opførelsen er omfattet af en entrepriseforsikring/all risk forsikring.

4. Undgå store tab ved konkurs
Entrepriseaftalen bør altid tage højde for byggefirmaets konkurs, og som bygherre bør du betinge dig, at du kan stille garanti for entreprisesummens betaling, så du ikke risikerer at have foretaget for store a conto-betalinger i tilfælde af byggefirmaets konkurs.

5. Få styr på frister
Du skal ikke lade byggefirmaet slippe igennem med en frist på 5 år, da de hæfter for fejl og mangler i 10 år. Sørg også for at få indføjet i entrepriseaftalen, at der skal foretages eftersyn af byggeriet 1 og 5 år efter aflevering.

Billeder


Pressekontakt


Firma

Ret&Råd Advokater
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K, Danmark

  +45 70 20 70 70

https://www.ret-raad.dk

Modtag nyheder fra Ret&Råd Advokater på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire