Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/06-22   -   Pressemeddelelse

Fra juli behøver du ikke oplyse din alder, når du søger jobEn lovændring betyder, at virksomheder fra 1. juli 2022 ikke længere må spørge til din alder, når du søger job. Virksomheder risikerer bøder, hvis de ikke følger lovændringen. Hensigten med loven er blandt andet, at seniorer ikke automatisk bliver fravalgt.

Med de nye regler må arbejdsgivere ikke bede om ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading, indtastning m.v. af jobansøgning. Derfor er virksomhederne forpligtet til at sikre, at deres rekrutteringssystemer og lignende ændres til at opfylde den nye regel inden 1. juli 2022.

”Det er i forvejen ikke tilladt at forskelsbehandle jobansøgere på baggrund af deres alder. Men indtil nu har der ikke være noget forbud om, at virksomheder kunne bede en jobansøger oplyse sin alder i forbindelse med rekruttering. Det er da også helt sædvanligt, at man som jobansøger skal oplyse sin fødselsdato i eksempelvis online rekrutteringssystemer - men det er altså slut fra den 1. juli 2022,” siger advokatfuldmægtig i Ret&Råd Advokater, Dorthe Sommerlund.

Baggrunden for lovforslaget
Det vedtagne lovforslag udspringer af en trepartsaftale om mangel på arbejdskraft, der er indgået mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening.

”Aftalen skal blandt andet sikre, at der skal gøres en særlig indsats for at få ledige seniorer i job, så virksomhederne i endnu højere grad drager nytte af erfarne kræfter. Hensigten med forbuddet er at sikre, at på jobansøgere ikke bliver fravalgt grund af deres alder,” siger hun.

Undtagelserne gælder fortsat
På trods af den nye regel gælder de undtagelser, der allerede findes i forskelsbehandlingsloven, dog stadig.
”Arbejdsgivere må fortsat gerne bede om en jobansøgers alder, når det har et sagligt formål. Et sagligt formål kan f.eks. være ved ansættelse af ungarbejdere eller positiv særbehandling af ældre ansøgere for at fremme deres beskæftigelsesmuligheder. Undtagelsen bør dog altid benyttes med forsigtighed, ” påpeger Dorthe Sommerlund.

En virksomhed må også fortsat gerne bede om at se f.eks. eksamensbeviser, selvom disse papirer reelt også kan give virksomheden mulighed for at vurdere en ansøgers alder.

Hvad nu, hvis virksomheden alligevel forlanger, at du oplyser din alder?
Hvis du er udsat for at en virksomhed alligevel forlanger, at du oplyser din alder, og virksomheden ikke sagligt kan begrunde hvorfor, kan virksomheden straffes med bøde.

Oplever du som ansøger at blive fravalgt på grund af din alder, er Dorthe Sommerlunds råd, at du skal overveje at søge rådgivning for at rejse et krav om godtgørelse for forskelsbehandling.

Kontakt:
Advokatfuldmægtig Dorthe Sommerlund
Telefon: +45 63 12 51 66
Email: dos@ret-raad.dk

Pressekontakt


Firma

Ret&Råd Advokater
Nørre Voldgade 16, 1. sal
1358 København K, Danmark

  +45 70 20 70 70

http://www.ret-raad.dk

Modtag nyheder fra Ret&Råd Advokater på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire