Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/12-22   -   Pressemeddelelse

Du kan blive dømt for hvidvask, selvom du kun ser påHvis du ikke overholder hvidvaskloven som erhvervsdrivende, risikerer du bøder og i værste fald fængsel. Det er ikke kun den, der modtager betaling, men også den, der ser på, mens det foregår, der risikerer straf.

Som medarbejder i en virksomhed kan man blive dømt for hvidvask, hvis man modtager for store kontantbeløb. Man kan faktisk blive dømt for blot at være til stede og overvære en kollega modtage et stort kontantbeløb.

”I en dom afsagt ved Byretten i Aalborg, der senere blev behandlet ved Vestre Landsret, foretog en kunde en kontant indbetaling på kr. 60.000. Det var en faktura for et udført stykke arbejde i virksomheden,” siger Advokat Susan Sørensen, Ret&Råd Advokater og fortsætter:

”En kollega til den medarbejder, som modtog betalingen, overværede betalingen. Både den medarbejder, som modtog pengene, som den kollega som overværede medarbejderens modtagelse af beløbet, blev dømt i henhold til hvidvasklovens regler. ”
Begge medarbejdere i virksomheden blev pålagt en bøde på kr. 10.000.

”Afgørelsen viser, at man skal tage hvidvaskloven alvorligt. Som erhvervsdrivende og medarbejdere i virksomheder er man forpligtet til at anmelde indbetalinger af kontantbeløb til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk- og International Kriminalitet, populært kaldet Bagmandspolitiet, i de situationer, hvor beløbene er over de tilladte grænser, ” siger Ret&Råd-advokaten.

Hvad siger reglerne?
Som erhvervsdrivende eller medarbejder skal man være opmærksom på, at man er omfattet af hvidvaskreglerne, hvis man modtager kontant betaling fra en kunde på 20.000 kr. eller derover. Man er forpligtet til at underrette Bagmandspolitiet om det modtagne beløb. Ellers kan der rejses tiltale for overtrædelse af reglerne om hvidvask, og man kan få en bøde. Det samme gælder, selvom man modtager beløbet over flere kontantbetalinger.

Der er ikke kun tale om salg af genstande, men også f.eks. levering af tjenesteydelser og salg af fast ejendom. Bestemmelsen omfatter ikke privatpersoners salg af genstande, men gælder både ansatte medarbejdere i virksomhederne og erhvervsdrivende.

Billeder


Pressekontakt

Susan Sørensen
Advokat (H)
  +45 38 42 43 01
  +45 25 34 24 44

Firma

Ret&Råd Advokater
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K, Danmark

  +45 70 20 70 70

https://www.ret-raad.dk

Modtag nyheder fra Ret&Råd Advokater på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire