Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/03-23   -   Pressemeddelelse

Du arver som udgangspunkt ikke gæld – men du kan godt risikere detSom udgangspunkt hæfter du ikke for din afdøde pårørendes gæld, men du skal være opmærksom på, at der er situationer, hvor du kan risikere det.

Man kan som arving være i tvivl om, hvorvidt man reelt risikerer at ”arve” gæld efter f.eks. forældre eller ægtefælle. Det klare udgangspunkt er, at man som arving ikke hæfter for afdødes gæld. Men det gælder bare ikke altid.

”Undtagelsen opstår, når arvingerne allerede har ”taget for sig af retterne” og ikke længere har mulighed for at aflevere de aktiver, de har taget, tilbage til dødsboet. I det tilfælde vil du som arving hæfte over for afdødes kreditorer,” siger Ret&Råd-advokat Elin L. Andersen.

”Derfor er det er altid en god ide at vente med at udtage værdier, indtil boet er endeligt gjort op, eller at man i hvert fald med ret stor sikkerhed ved, at det er solvent,” fortsætter hun.

Hvis boet er insolvent
Hvis man allerede på forhånd ved, at gælden i boet er større end formuen, vil udgangspunktet være, at det bliver behandlet som et insolvent dødsbo. Et insolvent dødsbo har færre aktiver end passiver.

”I det tilfælde vil skifteretten udpege en såkaldt bobestyrer, der skal sørge for at sælge boets aktiver og udlodde midlerne til boets kreditorer. Arvingerne risikerer derved ikke at komme til at hæfte over for kreditorerne,” påpeger Elin L. Andersen.

Hvis der kommer overraskelser i boet
Hvis boet er solvent, altså hvis der er flere aktiver end passiver, kan man få boet udlagt til privat skifte.

Viser det sig dog senere, at den afdøde efterlader sig større gæld end forventet, og at boet derved er blevet insolvent, kan arvingerne stadig nå at træde tilbage fra det private skifte og overlade behandlingen til en bobestyrer.

Udgangspunktet er også i dette tilfælde, at arvingerne ikke hæfter over for afdødes kreditorer.

En sådan situation kan f.eks. opstå, hvis der er en fast ejendom, som sættes til salg til en pris, og markedet falder markant. I så fald risikerer man, at den købesum, man ender med at få, er væsentlig lavere end det, man havde regnet med.

”Som ægtefælle skal man være særligt opmærksom, hvis man ønsker at sidde i uskiftet bo. I dette tilfælde vil den længstlevende ægtefælle hæfte for den afdødes gæld, og derfor er det vigtigt, at man undersøger det ordentlig, inden man blot vælger ”den nemme” løsning ved at sidde i uskiftet bo ” afslutter Elin L. Andersen.

Er den ene ægtefælle insolvent, kan man med fordel oprette en ægtepagt med særeje til den solvente ægtefælle. På den måde risikerer man ikke, at den solvente ægtefælle skal aflevere halvdelen af sin formue til ægtefællens kreditorer, hvis denne dør.

Billeder


Pressekontakt

Elin Andersen
Advokat
  21 68 00 31

Firma

Ret&Råd Advokater
Nørre Voldgade 16, 1. sal
1358 København K, Danmark

  +45 70 20 70 70

http://www.ret-raad.dk

Modtag nyheder fra Ret&Råd Advokater på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire