Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/04-23   -   Pressemeddelelse

8 gode råd, hvis du skal skillesIfølge Dansk Statistik ender omkring 40% af ægteskaber i skilsmisse. Står du overfor en separation eller skilsmisse, skal du sørge for at have styr på det praktiske, så du kommer bedst muligt videre.

Når ægtefolk lader sig separere eller skille, er der flere ting, de skal være opmærksomme på. Er der eksempelvis børn, har den part virksomhed, eller er der særlig formue eller særeje, er det vigtigt at have godt styr på sine aftaler.
Advokat Henriette Lyhne, Ret&Råd Advokater, giver dig overblikket over de juridiske faldgruber med 8 gode råd til dig, der skal separeres eller skilles.

1. Lad være med at indgå nogle aftaler, heller ikke mundtligt, før du har fået overblik over dine rettigheder.
Måske vil du gerne være flink. Måske føler du dig presset. Måske har du fejlagtigt den opfattelse, at du er forpligtet til at dele et formuegode med den anden. Eller måske glemmer du at tænke på, at du skal klare dig mange år frem. Få først ro på, og så kan I gå i gang med at indgå aftaler, gerne med en uvildig rådgiver.

2. Indsend din ansøgning om separation eller skilsmisse til Familieretshuset.
Ægteskabet ophører uanset, om du søger om det ene eller det andet, men du kan ikke blive gift på ny, medmindre du forinden skilles på et (evt. senere) tidspunkt. Når du ansøger om separation eller skilsmisse vil du blive spurgt, om der skal betales ægtefællebidrag, eller om I har en lejebolig. Det skyldes, at Familieretshuset skal træffe afgørelse om ægtefællebidrag og om, hvem der evt. skal overtage lejeboligen, hvis I ikke er enige om dette.

3. Tal med din ægtefælle om, hvordan jeres individuelle formue og samlede formue kan opgøres.
Lad som udgangspunkt være med at dele de enkelte aktiver, fx bankkonti, medmindre I er helt sikre på, at delingen af den samlede formue også giver det resultat, at kontiene skal deles ligeligt. Det kan være forholdsvis kompliceret at opgøre bodelene korrekt og sker det ikke, er der risiko for, at du ikke kommer ud af ægteskabet med den del af formuen, som du har krav på. Mange benytter sig af en advokat til at dele skilsmisseboet.

4. Bliv enig med din ægtefælle om, hvad der skal ske med jeres bolig.
Skal én af jer overtage boligen, eller skal den sælges, hvis I skal skilles? Hvis den skal sælges, hvem skal så bo der, i hvilken periode, og hvilke udgifter skal betales af hvem? Der gælder regler, hvorefter den der bor i en bolig, skal betale ”husleje” til fællesboet.

5. Dan dig et overblik over din pension og tjek om dine eller din ægtefælles pensioner skal deles – eller om du har krav på pensionskompensation.
Som udgangspunkt skal pensioner ikke deles. Det gælder fx at alle såkaldte arbejdsmarkedspensioner ikke deles. På den anden side skal såkaldte ekstrapensioner deles, og pensioner skal også deles, hvis I har indgået en ægtepagt om dette. Derudover er det muligt, at en ægtefælle kan have krav på en kompensation fra den anden ægtefælle, hvis ægtefællen har en urimelig ringe pension eller har en dårlig pension på grund af, at den pågældende har været hjemmegående eller lignende.

6. Hvis I har særeje, så forsøg at opnå enighed om, hvad der er omfattet af særejet og skriv det ned.
Måske har du arvet 1.000.000 kr. som særeje af dine forældre – er din ægtefælle enig i, at du har anvendt denne sum på at forbedre jeres fælles hus? Og at du derfor skal kompenseres herfor? Måske ejer du et firma, der drives i selskabsform. Der er ægtepagt om, at selskabet og udbyttet heraf er dit særeje. Er din ægtefælle enig i, at andre formueaktiver er købt for udbyttet? Det kan blive helt afgørende for din økonomiske situation. Sådanne aftaler bør ikke indgås, uden at I begge er repræsenteret af advokat, så aftalerne efterfølgende ikke kan tilsidesættes.

7. Hvis du har virksomhed – pas på med opgørelsen.
Det kan være en udfordring at finde ud af at fastsætte en handelsværdi af virksomheden. Og det kan være belastende for virksomheden – og dig – at der skal finansieres betaling af et boslodskrav. Derfor er det vigtigt, at du benytter rådgivere, der kender principperne for fastsættelse af værdien, og som også har erfaring med retssager. Fx skal det nøje overvejes, i hvilket omfang goodwill skal indgå. På den måde får du det bedste resultat. Der skal evt. laves et vurderingstema til en neutral vurderingsmand – ellers vil den anden ægtefælle næppe acceptere vurderingen. Derefter skal der laves en opgørelse af de udskudte skatter. Din advokat skal vurdere, i hvilket omfang en dommer vil kunne anerkende fradrag af skatterne ved en bodeling.

8. Overvej sammen med din ægtefælle, hvad der den bedste løsning for børnene med hensyn til bopæl, samvær, børnepenge osv.
Pas på med at indgå aftaler, der har langtrækkende konsekvenser for dine børn og dig – uden at du har overblik over betydningen og fortolkningen af disse aftaler.

Billeder


Pressekontakt

Henriette Lyhne
Advokat (L)
  +45 89 15 25 18

Firma

Ret&Råd Advokater
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K, Danmark

  +45 70 20 70 70

https://www.ret-raad.dk

Modtag nyheder fra Ret&Råd Advokater på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire