Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/04-11   -   Pressemeddelelse

Flere sikre skoleveje til Københavns børn

Det kræver nye bevillinger på Københavns budget, hvis flere kø-benhavnske skoleelever skal have Sikre Skoleveje. De sidste pro-jektpenge forventes nemlig brugt til efteråret.

I dag godkender teknik- og miljøudvalget i Københavns kommune 11 nye projekter, der skal gøre de københavnske skolebørn til sikre, tryg-ge og kompetente cyklister. Når de sidste seks projekter godkendes til efteråret løber projektet tør for penge til nye cykelstier og fartbump. Men ikke hvis det står til Bo Asmus Kjeldgaard, teknik- og miljø-borgmester (SF).

"Sikre Skoleveje er så stor en succes, og den skal selvfølgelig fortsætte. Derfor vil jeg også arbejde for, at vi i de kommende budgetfor-handlinger får afsat flere penge til projektet, så endnu flere børn får en tryg vej til skole. Samtidig vil jeg arbejde for at projektet bliver udvidet til også at omfatte idrætsveje, så endnu flere børn får mulighed for at bevæge sig", siger Bo Asmus Kjeldgaard.

Projektet samarbejder på nuværende tidspunkt med 55 ud af Køben-havns 116 offentlige og private skoler, men ambitionen er, at alle kommunens skoler skal involveres. Fremover skal der også ses på børnenes tur fra skole eller fritidshjem til de lokale idrætsklubber.

"Der kommer jo hele tiden nye børn, der skal have gode, sunde vaner. Både når det handler om at cykle og om at dyrke idræt. Jo mere vi kan hjælpe til med, at de bliver gode trafikanter og at deres forældre er trygge ikke mindst, jo bedre", siger Bo Asmus Kjeldgaard, teknik- og miljøborgmester (SF).

Trygge skoleveje ved 55 skoler i år
De 51 skolevejsprojekter, der tidligere er vedtaget, vil stå færdige se-nest første skoledag i august 2011. De 11 nye projekter forventes ud-ført i efteråret 2011. Til efteråret forventes det, at den sidste "pakke" med seks projekter skal godkendes politisk, idet anlægsbudgettet så vil være disponeret. Dermed vil Sikre Skoleveje have etableret et samar-bejde med 55 af kommunens 116 offentlige og private skoler samt seks af byens mange institutioner.

Læs mere på www.kk.dk/sikreskoleveje


Relevant information

http://www.kk.dk


Pressekontakt


Firma

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V, Danmark

  39162700
  39162700

http://www.kk.dk/klima

Modtag nyheder fra Københavns Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire