Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/07-11   -   Pressemeddelelse

Danmarks største byer støtter Radikalt beskæftigelsesudspil

Radikale Venstre på Christiansborg foreslår en ny beskæftigelsesmodel, hvor kommunerne
bliver belønnet økonomisk for, hvor mange de får i arbejde, i stedet for hvor mange de
aktiverer. Forslaget kommer oprindeligt fra de største byer i Danmark, og de er glade for,
Christiansborg har lyttet.

"Vi har brug for en ny arbejdsmarkedsmodel, der er til gavn for de ledige og ikke til gavn for
bureaukratiet. Vi er klar til at tage et større økonomisk ansvar i kommunerne, men der skal
også følge større frihed med til at gøre den indsats, man synes er bedst i den enkelte kommune.
De to ting hører uadskilleligt sammen," siger Anna Mee Allerslev (R), Beskæftigelses- og
Integrationsborgmester i Københavns Kommune.

Hun lancerede tidligere på året et omfattende forslag til en ny beskæftigelsespolitik sammen med
rådmænd og udvalgsformænd for de øvrige af landets seks største byer: Aarhus, Odense, Ålborg,
Randers og Esbjerg. De seks byer repræsenterer til sammen ca. en tredjedel af landets ledige.

Rådmand Peter Rahbæk Juel (S) fra Odenses Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning bakker op,
og han foreslår at udvide modellen: "Vi er meget positive over for forslaget, som ligger i tråd
med vores egne tanker. Det ville være en god ide også at få dagpengemodtagerne med i samme
ombæring. Hvorfor begrænse det til kontanthjælpsmodtagere," spørger han. Han tilføjer, at Odense
som frikommune vil udfordre reglerne i tråd med 6-byernes udspil.

Henrik Vallø (K), udvalgsformand for Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget i Esbjerg
tilføjer, at den megen bureaukrati bør afskaffes: "Vi har i høj grad behov for ændringer på
arbejdsmarkedsområdet - systemet er blevet for stift og for regelstyret. Bureaukratiet er her
nærmest løbet løbsk."

Relevant information

http://www.kk.dk


Pressekontakt


Firma

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V, Danmark

  39162700
  39162700

http://www.kk.dk/klima

Modtag nyheder fra Københavns Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire