Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/08-11   -   Pressemeddelelse

Kontrakt for den nye Nordhavnsforbindelse er indgået

Københavns Kommune og Nordhavnsvej Konsortiet I/S, der består af E. Pihl & Søn A.S. og Ed. Züblin AG, indgik i dag kontrakt på den store vej- og tunnelentreprise for Nordhavnsvej. Den nye adgangsvej til Nordhavn vil aflaste centrale beboelsesgader i København.

Kontrakten på den 1,2 mia. kr. store vej- og tunnelentreprise på Nordhavnsvej blev onsdag den 10. august underskrevet på Københavns Rådhus. Nordhavnsvej er kommunens til dato største anlægsprojekt med et samlet anlægsbudget på over 2 mia. kr. Vej- og tunnelentreprisen, som skal udføres af et konsortium bestående af danske E. Pihl & Søn A/S og tyske Ed. Züblin AG, er den største og mest omfattende del af byggeriet, som nu kan gå i gang.

Den 620 meter lange tunnel og i alt 1.650 meter lange vejstrækning skal forbedre adgangen til den nye bæredygtige bydel i Nordhavn. Vejen vil forbinde Helsingørmotorvejen med Ring 2 ved Strandvænget og vil - når den åbner sidst i 2015 - dagligt lede 15.000 biler uden om centrale beboelsesgader.

"København vokser, og i de kommende årtier vil vi kunne følge udviklingen af en helt ny, spændende bydel i Nordhavn. Med kontrakten på plads for byggeriet af Nordhavnsvej er vi nu også kommet et skridt nærmere en fremtidssikring af vejnettet, så det har kapacitet til udviklingen i Nordhavnsområdet. Samtidig kan vi glæde os over, at Nordhavnsvej vil aflaste mange tætbeboede gader for trafik", siger teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal.

Stort og komplekst byggeprojekt
Nordhavnsvej er det største vejprojekt i Københavns Kommune i nyere tid. Det er et meget komplekst projekt, hvor der inden for en stram tidsplan skal bygges en firsporet vej tæt på boliger og en 620 meter lang tunnel under to jernbaner.

For at sikre den mest optimale gennemførelse af byggeforløbet er der indlagt en fælles planlægnings- og optimeringsperiode på tre måneder, hvor bygherre, entreprenør og rådgivere sammen vil granske projektet for at finde de bedste og mest hensigtsmæssige løsninger. Selve byggeriet af vejen og tunnelen begynder sidst i 2011.

Fakta om Nordhavnsvej

- København er i rivende udvikling, og byen vokser. Derfor skal der nu udvikles en helt ny bydel i Nordhavn. Visionen er, at Nordhavn skal være en bæredygtig bydel, som skal huse både boliger og erhverv.

- Der er brug for bedre adgangsveje til Nordhavn, da det nuværende vejnet ikke har kapacitet til at afvikle både den generelle stigning i biltrafikken og trafikken til den nye bydel.

- Vejen er led i en større trafikplanlægning i København, som bl.a. omfatter trafikbetjening for cyklister, fodgængere og kollektiv trafik til Nordhavn.

- Nordhavnsvej vil forbedre adgangen til Nordhavn og dagligt lede 15.000 biler uden om centrale beboelsesgader på Østerbro, i Indre By og i Gentofte.

- I fremtiden kan den tunge trafik fra containerhavnen i Nordhavn benytte Nordhavnsvej, og det vil aflaste Indre By for tung trafik.

- Nordhavnsvej bliver en bygade og en del af Ring 2 med to spor i hver retning. Farten bliver maks. 60 km/t.

- 620 meter af vejen bliver lagt i tunnel. Vejen bliver i alt 1.650 meter.

- Der bliver sat 2,5 km støjskærme op, og der bliver lagt støjreducerende asfalt.

Vejen vil stå færdig sidst i 2015.

Valg af entreprenør til vej og tunnel
I foråret 2011 udbød Københavns Kommune vej- og tunnel-entreprisen på Nordhavnsvej. Fem virksomheder blev prækvalificeret til at byde på opgaven, der var udbudt som begrænset udbud. Heraf afgav tre tilbud ved licitationen den 23. maj 2011. Efter en vurdering af tilbuddene blev resultatet, at Joint Venture Pihl - Züblin - som nu har dannet Nordhavnsvej Konsortiet I/S - afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud og derfor fik tildelt kontrakten. Kontrakten blev underskrevet den 10. august 2011.

Relevant information

http://www.kk.dk/nordhavnsvej


Pressekontakt


Firma

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V, Danmark

  39162700
  39162700

http://www.kk.dk/klima

Modtag nyheder fra Københavns Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire