Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/08-02   -   Pressemeddelelse

Ny Agenda 21-pulje til det lokale miljøarbejde

Miljø- og Forsyningsudvalget har oprettet en ny Agenda 21-pulje, som skal støtte de lokale miljøaktiviteter, københavnere, virksomheder eller organisa-tioner gerne vil sætte i gang. Der er i alt i 2002 og 2003 afsat 1.050.000 kr.

- Den nye Agenda 21-pulje til lokale aktiviteter giver mulighed for, at vi også kan støtte miljøarbejde i de bydele, som ikke i første omgang får et Agenda 21-center, siger Københavns miljøborgmester Winnie Berndtson (S). Det kan f.eks. være midler til at få lavet medlemsblade, hjemmesider, afholdt lokale arrangementer, foredrag og kampagner.

Agenda 21-puljen vil lægge vægt på at støtte lokale grupper, der arbejder med en eller flere af de samme aktiviteter, som de kommende Agenda 21-centre skal arbejde med. Det kan f.eks. være:
· At arbejde opsøgende i bydelen i forhold til københavnerne, organisationer, virksomheder og institutioner
· At iværksætte aktiviteter, der gør det lettere for københavnerne at handle miljøbevidst i hverdagen
· At informere og rådgive om miljøspørgsmål
· At skabe aktiviteter, som kan danne netværk mellem det lokale, Københavns Kommune og de kommunale forsyningsvirksomheder, der leverer vand, el og renovation mv. til københavnerne.

- I vores vurdering af ansøgningerne vil vi lægge vægt på, at så mange by-dele som muligt tilgodeses; at arrangementerne er for alle interesserede; og at aktiviteterne foregår i et bredt samarbejde mellem flere i bydelen, fort-sætter Winnie Berndtson. Miljø er ikke kun for de få. Derfor synes vi, det er væsentligt, at puljens midler bruges til at formidle miljøspørgsmål til brede grupper af københavnere.

Oplysninger om de krav, der stilles til ansøgningerne, findes på www.la21.kk.dk. Første ansøgningsfrist for Agenda 21-puljen er den 23. september 2002 kl. 12.00.

Relevant information

http://www.kk.dk


Pressekontakt


Firma

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V, Danmark

  39162700
  39162700

http://www.kk.dk/klima

Modtag nyheder fra Københavns Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire