Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/08-16   -   Pressemeddelelse

CBS vil satse på forskning i integration

FORSK2025-kataloget skal skabe overblik over fremtidens vigtigste forskningsområder. CBS foreslår forskning i integration af migranter i samfundet og på arbejdsmarkedet samt fokus på entreprenørskab og samarbejde om bæredygtighed.

At få migranter ind på arbejdsmarkedet kan være forskellen på, om migranterne bliver en belastning eller gevinst for samfundet.
Konklusionen kommer fra Peter Møllgaard, der er forskningsdekan på CBS. Derfor er temaet også blandt de forslag, som CBS har givet videre til Styrelsen for Forskning og Innovation. Forslagene fra blandt andet erhvervslivet, organisationer, ministerier og også videninstitutioner bliver vurderet og udvalgt til kataloget FORSK2025. Målet er, at kataloget vil fungere som viden-, inspirations- og prioriteringsgrundlag for forskningsinvesteringer i fremtiden.

At få integreret migranter i samfundet og på arbejdsmarkedet har høj prioritet, også politisk, siger Peter Møllgaard:
"CBS har en forståelse for arbejdsmarkedet i Danmark. Vi ved en hel masse om, hvordan arbejdsmarkedet fungerer og om interkulturel forståelse og ledelse, der gør, at samfundet kan bruge migranternes kulturelle, sproglige, uddannelsesmæssige og religiøse baggrunde på en måde, som gør det til en gevinst."

CBS har sendt yderligere to forslag til kataloget: "Entrepreneurship and Innovation" og "Frameworks for Strategic Sustainability Governance". For forskning i innovation og en styrket iværksætterkultur er helt afgørende, hvis Danmark fortsat skal ligge i toppen af den internationale konkurrenceevne og udvikle relevante svar på samfundsudfordringer. Og begrundelsen for forslaget om bæredygtighed bunder i udfordringen ved, at teknologien til at løse for eksempel klimaudfordringer allerede findes, men politisk og demokratisk er løsningerne ikke nødvendigvis på plads. En forståelse for det forhold kan CBS bidrage med, forklarer Peter Møllgaard.

"FORSK2025 kan bringe nye midler til veje til brug for forskning inden for alle de områder, der er foreslået til kataloget," siger han og tilføjer, at CBS ellers ikke har råd til i tilstrækkelig skala at fokusere på indsatserne

Pressekontakt

Pressetelefon
  +45 38 15 38 15

Firma

Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg, Danmark

  2160 7717
  2160 7717

http://www.cbs.dk

Modtag nyheder fra Copenhagen Business School på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire