Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/05-03   -   Pressemeddelelse

Viden om Viden

Master of Knowledge Management (MKM) er en ny executive masteruddannelse, som udbydes i samarbejde mellem Copenhagen Business School og Learning Lab Denmark fra august 2003.

Carly Fiorina, bestyrelsesformand og administrerende direktør for Hewlett Packard taler ofte om viden som kernen i HP's succes. Ved en tale i Japan i december 2002 sagde hun: "Vi har det godt med vores evne til konstant at være innovative på vegne af vores kunder og partnere, fordi innovation og nye opfindelser er vores livsnerve. Vi har i dag 17.000 patenter; for hver arbejdsdag producerer vi tre nye patenter". Pointen er, at enhver virksomhed hele tiden skal udvikle ny viden for at blive ved med at være konkurrencedygtig. Og netop dét viser vigtigheden af knowledge management - eller vidensledelse, som er den dansksprogede betegnelse.

"Et stigende antal virksomheder forsøger at sætte viden i system i erkendelse af, at viden er
grundstenen til innovation, marketing, teknologi og personlig udvikling", siger Mette Mønsted,
professor i knowledge management på Copenhagen Business School og studieleder for den nye MKM uddannelse. "Så der er blevet investeret milliarder af kroner i IT løsninger og teknologi for at kunne indsamle og gøre informationer tilgængelige. Det har resulteret i, at knowledge management fejlagtigt er blevet et synonym for IT-styresystemer. Men information er ikke viden".

KNOWLEDGE MANAGEMENT ER 5% TEKNOLOGI OG 95% LEDELSE.

Dette er Peter Hjelmsø, Business Development Manager hos SUN Microsystems og én af de første til at melde sig til MKM uddannelsen, enig i. Mange virksomheder har nemlig glemt den ledelsesmæssige opgave, som er essensen af knowledge management. "Ved hjælp af IT kan vi nu indsamle og lagre massevis af informationer, så det næste logiske skridt i processen vil være at optimere informationsdelingen og omdanne information til viden - og hvis den proces skal lykkes, er god ledelse essentiel", siger Peter Hjelmsø.

Laurence Prusak, som anses for at være en af grundlæggerne bag knowledge management, sagde det på en lidt anden måde ved en KM konference på Copenhagen Business School i marts 2003: "Vi har erfaret, at information ikke er nok. Selv viden er ikke nok. Det handler snarere om hvordan den tilgængelige viden bliver brugt". Laurence Prusaks lange erfaring indenfor KM vil komme deltagerne til gode idet han er én af de internationale eksperter, som vil gæsteforelæse på MKM programmet.
Han er bl.a. medforfatter til bestselleren Working Knowledge (Harvard Business School Press, 1997) som er oversat til 12 sprog.

Netop opfattelsen, af hvad viden er og hvornår den skaber værdi, har ændret sig i de sidste år. Hvor viden før var noget, der blev produceret på universitetet og opbevaret i biblioteker, er viden i dag kun noget værd, når den bruges. "MKM er specielt udviklet til ledere i vidensbaserede virksomheder og organisationer, som er stødt ind i barriererne for vidensdeling mange gange, og som har oplevet problemer med at få den tilgængelige viden og ekspertise sat i spil", siger Mette Mønsted.

2-ÅRIGT DELTIDSSTUDIE MED VIRTUEL FLEKSIBILITET

Karsten Stryger, Knowledge Manager hos Novo Nordisk ser et fremtidsperspektiv i et masterprogram, som er skræddersyet til at tackle de udfordringer, han dagligt møder i sit job. "Det er en enestående mulighed for at blive del af et netværk af ledere, som sidder med lignende problemstillinger, og som alle har lyst til gøre alvor af den megen snak om knowledge management". For ham er den toårige struktur, hvor man studerer på halvtid og hele tiden veksler mellem workshops og netbaseret undervisning, helt ideel. På denne måde både sættes der både tid af til intensivt samvær og fordybelse, samtidig med at der bliver lejlighed til at prøve teorierne af. "Strukturen, som MKM er bygget op over, vil give mig og min virksomhed valuta for pengene, ikke blot efter to år, men allerede efter den første workshop".

MKM uddannelsen er inddelt i ni moduler, og hver modul startes og afsluttes med en workshop i Danmark eller Sverige, som bliver ledet af førende eksperter på KM området. Imellem disse workshops skal deltagerne arbejde sammen om forskellige opgaver og aktiviteter på nettet, hvor Sitescape bruges som teknologisk platform.

TEORI OMDANNES TIL PRAKSIS PÅ JOBBET

MKM deltagerne vil igennem uddannelsesforløbet få lejlighed til at integrere deres egne arbejdsopgaver i undervisningen, ligesom opgaveløsninger vil kunne overføres på arbejdssituationer i deltagernes egne organisationer. Praksis og teori går altså op i en højere enhed, når nytilegnede færdigheder bliver benyttet i virksomheden, og praktiske erfaringer bliver delt blandt deltagerne.

MKM er unik på internationalt plan, og derfor kommer deltagerne fra hele Europa. Dermed udvides horisonten for forståelsen af, hvad videnledelse er, idet flere kulturer, normer og forståelser mødes.

MKM ansøgere skal som minimum være i besiddelse af en bachelor-grad (eller HD) og skal kunne dokumentere mindst 3 års erhvervserfaring efter endt uddannelse. International ledelseserfaring er et plus.


Relevant information

http://www.masterkm.net


Pressekontakt


Firma

Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg, Danmark

  2160 7717
  2160 7717

http://www.cbs.dk

Modtag nyheder fra Copenhagen Business School på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire