Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/05-05   -   Pressemeddelelse

Undersøgelse: Sintergods har stærkere gevind end emner af massivt stål

I modsætning til, hvad mange tror, er sintergods bedre end emner i konventionelt stål på flere felter. Ét af områderne er indvendigt gevind, hvor styrken kan være helt op til 44% højere.

Der hersker mange myter omkring emner i sintergods. Det er en skam, da hovedparten giver en opfattelse af, at sintrede emner skulle være ringere end konventionelt stål. Og det er rent faktisk forkert i stort set alle sammenhænge.

"Vi kæmper ofte med at skulle starte helt fra Adam og Eva", forklarer Ole Kræmer, Project Manager hos FJ Sintermetal. "Ikke nok med at mange ikke kender fordelene ved at anvende sintergods - hvis de har nogle holdninger, er de ofte baseret på antagelser, der er lodret forkerte. Mange tror f.eks. at sintrede emner generelt set har en ringere brudstyrke end emner i konventionelt materiale, at sintrede emner har en lavere slidstyrke, eller at sintrede emner ikke kan holde ordentligt tæt under tryk. Og fordi materialet kan tilpasses præcis til den opgave emnet skal løse, er både disse og mange andre antagelser er simpelthen fejlagtige".

Bedre og billigere
Helt overordnet set resulterer antagelserne i, at teknisk personale vælger sintergods fra nærmest per automatik og altså også i situationer, hvor denne produktionsmetode i virkeligheden ville være ikke alene et bedre men også et billigere alternativ.

"Sintergods fremstilles af metalpulver, som kan tilsættes forskellige legeringselementer og derved er det muligt at give emnerne stort set de egenskaber man ønsker. Vi har oveni købet ofte set eksempler på, at emner i sintermetal har kunnet opvise uventet gode egenskaber efter de er blevet taget i brug", tilføjer Ole Kræmer, ekspert i metallurgi.

Undersøgelse: 44% stærkere gevind
FJ Sintermetal søger løbende at opbygge dokumentation for, hvilke helt konkrete fordele, der ligger i anvendelsen af sintret gods. I den sammenhæng er der blevet gennemført en undersøgelse på Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA). Undersøgelsen blev gennemført som et semesterprojekt på maskinteknisk afdeling, og den kastede lys over styrken af gevind i sintermetal og i massivt stål.

Undersøgelsen dokumenterer styrkeforholdet mellem gevind skåret i henholdsvis emner i sintermetal og emner i massivt stål. Resultaterne påviser forskelle i styrken på op til 44% i sintermaterialernes favør. Hovedårsagen til den højere styrke er at strukturen i sintermetal er af en sådan beskaffenhed, at det naturligt tilpasser sig den konkrete gevindstigning på bolten, under den belastning som opstår, når bolten skrues i. Derved bliver kontakten mellem de to gevind langt bedre, med en højere trækstyrke til følge.

Testresultater baseret på reelle målte værdier
Som referencemateriale anvendte man St 52-3 og som øvrige testmaterialer valgte man to legeringer i pulvermetal: Distaloy AB og PASC30 - alle med samme trækbrudstyrke. Forsøgene blev gennemført i IHA´s laboratorium og man testede både ved M6 og M10 gevind. Trækbrudstyrkerne i de tre materialer blev bestemt ved trækprøvning af normerede trækprøvestænger. Derefter blev trækbrudstyrken af gevindet bestemt for henholdsvis udvendigt og indvendigt gevind i hvert af de tre materialer.

Sammenligningen i testen er foretaget på baggrund af den specifikke trækbrudstyrke af materialet set i forhold til gevindets trækbrudstyrke, således at resultaterne er baseret på reelle målte værdier. Ved sammenligning af styrkeforholdene viste undersøgelsen, at indvendigt gevind i sintermetal er helt op til 44% stærkere. Dette resultat blev målt ved sammenligning af det konventionelle referencemateriale og en opkullet PASC 30 legering.

Udnyt fordelen ved samling af konventionelt emne og sinteremne
I sammenhæng med undersøgelsen gennemførte man mikroskopiundersøgelser for at fastslå årsagen til forskellene i gevindenes trækbrudstyrke. Her viste resultaterne, at mikrostrukturen i sintermetal adskiller sig væsentligt fra den i massivt stål. Undersøgelsen viste dog ingen direkte sammenhæng mellem forskellen i mikrostrukturen og forskellen i gevindenes trækbrudstyrke.

Det samlede resultat af undersøgelsen kan udnyttes i konstruktionsmæssig sammenhæng, da der nu er konstateret en mulighed for at gøre målrettet brug af pulvermetallurgiens fordele i gevindsamlinger. Her vil en kombination af et emne i sintergods og et emne i konventionelt materiale give et væsentligt stærkere gevindsamling.

SPØRGSMÅL TIL DENNE PRESSEMEDDELELSE BEDES RETTET TIL DIR. SØREN WEIS ELLER UDVIKLINGSCHEF STEEN MILLOT, FJ SINTERMETAL TELFON 63 90 90 90.

Figur og billedtekster:

Figur 1: Trækbrudstyrke af indvendigt gevind M6
Figur 2: Trækbrudstyrke af indvendigt gevind M10

Billedtekst (næroptagelse af indvendigt gevind): Gevind i sintergods har en trækbrudstyrke, der er helt op til 44% højere end for konventionelt materiale.

FJ Sintermetal er en del af FJ Industries. FJ Industries har godt 200 ansatte, og er sammensat af tre divisioner, der samlet set udgør en højt specialiseret virksomhed, som leverer både standardiserede og kundespecifikke emner til en lang række forskellige industrier i Europa. FJ Sintermetal fremstiller sintrede emner i en bred variation af legeringer i både små og store serier.

Relevant information

http://www.fjsintermetal.dk


Pressekontakt


Firma

FJ Sintermetal
Nyborgvej 27
5863 Ferritslev, Danmark

  +45 63 90 90 90
  +45 63 90 90 90

http://www.fjsintermetal.dk

Modtag nyheder fra FJ Sintermetal på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire