Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/07-05   -   Pressemeddelelse

Blødmagnetiske emner - stor kompleksitet, færre omkostninger

Pulvermetallurgien har længe kunne tilbyde en hurtig og mindre omkostningsfuld produktionsform af komplekse metalemner med snævre tolerancer - også når det gælder komponenter af blødmagnetiske materialer.

I en konventionel produktionsproces, hvor råmaterialet fra valset plade - og stangjern skal gennem spåntagende bearbejdning afhænger tidsforbruget - og dermed også prisen - i høj grad af formens kompleksitet og produktionsmængden. Små mængder, komplekse komponenter hører således til de mere besværlige og omkostningstunge emner.
Disse emner har nemlig typisk høje opstillingsomkostninger da de ofte skal gennem flere bearbejdningsprocesser med lang gennemløbstid.

Pulvermetallurgi god til komplekse blødmagnetiske materialer
Med pulvermetallurgien er det imidlertid nemt at masseproducere en større eller mindre mængde emner- uden videre hensyntagen til emnets komplekse form. Når først værktøjet er fremstillet presses metalpulveret i presseværktøjet, og der kan produceres op til flere tusinde emner i timen afhængig af emnestørrelse og udformning. Ydermere opfyldes tolerancekravene umiddelbart efter sintringen, og kalibrering er kun nødvendig, hvor tolerancerne er særlig fine. Ved at sintre komponenterne undgås også den spåntagning, der typisk vil forringe de blødmagnetiske egenskaber.

Fra motorer til køleskabe
Pulvermetallurgisk produktionsteknologi har desuden den klare fordel, at det færdige komponent kan skræddersyes til den funktion, komponenten indgår i, og derved kan man udnytte materialets mekaniske og magnetiske egenskaber fuldt ud. Hvad enten det er til magnetkerne i bremsemotorer eller magnetiske køleskabe.

I dag undersøger forskere fra blandt andet Risø og Danmarks Tekniske Universitet, hvordan det meget miljøvenlige, magnetiske kredsløb på sigt kan erstatte gasarter i køleskabe. I stedet for at dekomprimere og komprimere gas, kan nedkøling lige så vel fremkomme ved at køleskabet konstant magnetisere og demagnetisere. (se risoe.dk)

Pulver i højeste renhed
Som i det traditionelle pladejern består det blødmagnetiske pulvermetal af ferromagnetiske materialer som jern, nikkel og kobolt, der på grund af en særegen elektronstruktur er særlige modtagelige for induktion.

Udover nikkel og jern anvender FJ Sintermetal også typisk jern-fosfor, og ferritisk rustfrit stål, og for at få gode blødmagnetiske komponenter tager FJ Sintermetal højde for kravene til materialet, så pulveret har den rette renhed og presbarhed. Pulveret til blødmagnetiske materialer er kendetegnet ved altid at have en meget høj renhed.

For mere information om den pulvermetallurgiske produktionsteknologi og brugen af blødemagnetisk materiale kan der rettes henvendelse til udviklingschef Sten Millot, FJ Sintermetal på tlf.: 63 90 90 90.

SPØRGSMÅL TIL PRESSEMEDDELELSEN RETTES TIL UDVIKLINGSCHEF STEN MILLOT, FJ SINTERMETAL PÅ TLF. NR.: 63 90 90 90

FJ Sintermetal er en del af FJ Industries A/S. FJ Industries A/S er sammensat af tre divisioner, der samlet set udgør en højt specialiseret virksomhed, som leverer både standardiserede og kundespecifikke emner til en lang række forskellige industrier i Europa. FJ Sintermetal med ca. 100 ansatte, fremstiller sintrede emner i en bred variation af legeringer i både små og store serier.

Billedtekster:

HYSkurve: Idealiseret hysteresesløjfe for et blødt magnetisk materiale

CRW_7116: Shunt-emne i blødmagnetisk materiale, som bliver brugt i den finske kranindustri

CoatPart: Pulvermetalartikler med elektronisk isoleret lag og skematisk figur af et SMC materiale.

Relevant information

http://www.fjsintermetal.dk


Pressekontakt


Firma

FJ Sintermetal
Nyborgvej 27
5863 Ferritslev, Danmark

  +45 63 90 90 90
  +45 63 90 90 90

http://www.fjsintermetal.dk

Modtag nyheder fra FJ Sintermetal på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire