Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/07-13   -   Pressemeddelelse

Tysk grunderhvervelsesskat efter selskabsomdannelse

DanRevision Gruppen, 01.07.2013: Hvis et selskab er ejer af en ejendom i Tyskland, kan salg af selskabets andele udløse Grunderwerbsteuer.

"Mange danskere, der overdrager andele i selskaber, er ikke klar over en tysk regel, der kan udløse den særlige grunderhvervelsesskat i Tyskland," siger Dr. Lars Eriksen fra Danrevision Gruppen Handewitt-Flensburg.

Ikke kun salg af fast ejendom udløser skatten. Også forandringer i et selskabs ejerkreds kan betyde tysk ejendomsskat. Loven nævner "væsentlige forandringer blandt selskabsdeltagerne i et selskab". Det er tilfældet, hvis der indenfor fem år foretages et umiddelbart eller middelbart skifte blandt indehaverne af et selskabs andele. Hvis mindst 95 % af andelene i et grundejerselskab overgår til nye ejere, drejer det sig om en overdragelse af en indenlandsk grundejendom.

Hvis et grundejerselskab skifter ejere, skal køberne også betale skatten. Mange er ikke klar over denne særlige regel, der også gælder for skift af anpartshavere i f.eks. holdingselskaber, også selvom selskabet ligger i Danmark og ledelsen kun består af danskere. Regelen kan kun undgås f.eks. hvis overdragelsen foregår over en periode på mere end fem år eller hvis køber beholder 5 % af selskabet. Grænsen hedder med andre ord 95 % udskiftning af ejermanden af andelene.

Relevant information

http://www.danrevision.com


Billeder


Pressekontakt


Firma

DanRevision Gruppe
Alter Kirchenweg 85
24983 Flensburg-Handewitt, Danmark

  +49 (0)4608 90 29 11
  +49 (0)4608 90 29 11

http://www.danrevision.com

Modtag nyheder fra DanRevision Gruppe på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire