Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/01-12   -   Pressemeddelelse

IT-Sikkerhedsrådet modtog årets it-sikkerhedspris på 50.000 kr.

Det var en glad og overrasket Mads Bryde Andersen, formand for IT-Sikkerhedsrådet, der på rådets vegne modtog prisen på 50.000 kr. og ikke mindst anerkendelse for det arbejde IT-Sikkerhedsrådet har gjort i de 6 år, de har eksisteret.

Per Buchwaldt, formand for Dansk Dataforening sagde i sin tale til prismodtagerne bl.a.:

- Når Rådet har fået prisen, er det fordi det har været meget aktivt på en række områder af sikkerhedsmæssig karakter, og gjort sit til at en række vigtige spørgsmål og problemstillinger er blevet analyseret og debatteret i bredere kredse, endda helt ind i folketinget. En række centrale og oplysende rapporter er udkommet både på tryk og på Rådets hjemmeside, og det har ikke skortet på debatindlæg. I valget ligger naturligvis først og fremmest en varm anerkendelse af det store og gavnlige arbejde Rådet har udført, samt at det - godt hjulpet af medarbejdere i hvad der engang ganske kort hed Forskningsministeriet - har gjort meget for bevidstlighedsgørelsen af datasikkerhedsproblematikker i bredere kredse, men nok også et vink til den nye regering om, at man gerne ser arbejdet fortsat.

Prof. Mads Bryde Andersen kom i sin takketale ind på sin glæde over modtagelsen af prisen, fordi den for første gang går til et kollektiv og ikke en enkeltperson, og at man derigennem anerkender en arbejdsform, der i høj grad har været teamwork og i projektform.

- Det har været en sjov periode at være leder af dette arbejde og det har også været sjovt, fordi Rådets medlemmer i den grad har været velfungerende på trods af begrænsede sekretariat og økonomiske midler, sagde Mads Bryde Andersen.

Rådet overvejer at prisen på de 50.000 skal gives videre i form af legater til studerende, der kan bruge dem til at dygtiggøre sig inden for it-sikkerhed enten i form af rejselegater eller på anden vis.

- IT-Sikkerhedsrådet fremtid er uvis. Rådet har sammen med videnskabsminister Helge Sander indkaldt til høring 4. februar for at finde en model for det fremtidige it-sikkerhedsmæssige arbejde. Med den pris, Rådet har fået i dag, er der sat fokus på Rådets arbejde og signaleret, at vi også i fremtiden har brug for instanser, der kan løfte it-sikkerhedsdebatten op og se den i et samfundsmæssigt perspektiv, slutter Per Buchwaldt, Dansk Dataforening.

IT-sikkerhedsprisen er sponsoreret af KMD A/S, Nordea A/S, Post Danmark A/S og TDC A/S foruden Dansk Dataforening.

Relevant information

http://www.ddf.dk


Pressekontakt


Firma

Dansk Dataforening
St. Kongensgade 59 A
1264 København K, Danmark

  33 11 15 60
  33 11 15 60

http://www.ddf.dk

Modtag nyheder fra Dansk Dataforening på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire