Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/01-02   -   Pressemeddelelse

Fornuftigt finanslovsforslag - men digital forvaltning er en langsigtet strategi

Med det fremlagte finanslovsforslag har regeringen opfyldt en række af de lovede initiativer på it-området, mener Dansk Dataforening.

- Det er vigtigt for os, at regeringen som lovet har valgt at genindføre en moderniseret hjemme-pc-ordning og at der gives skattefrihed for arbejdsgiverebetalte dataforbindelser, siger Per Buchwaldt, formand for Dansk Dataforening.

- Endvidere kan jeg konstatere, at der er afsættes en pulje på 400 mio. kr., der skal gå til it og forskning. Pengene kommer fra en del af statens provenu ved uddelingen af UMTS-licenserne. Hvordan beløbet endeligt fordeles indgår i de kommende finanslovsforhandlinger, men jeg mener, det er glædeligt at en del af pengene kommer tilbage til it- og telebrugerne, der jo kommer til at finansiere teleselskabernes UMTS-licenser.

- Regeringen forventer, at der kan ske en række effektiviseringer i den offentlige administration. Hertil skal bl.a. it hjælpe. Målet ligger på linie med Dansk Dataforenings intentioner om effektiv digital forvaltning, men jeg må samtidig påpege, at digital forvaltning kræver store investeringer og en overordnet langsigtet plan. At tro vi allerede i dette finansår vil se målelige resultater på statens finanser, anser jeg ikke for muligt. I øvrigt vil investeringer i it-infrastrukturer være i en størrelsesorden som al anden infra-struktur: broer, motorveje og tog. Det koster mange milliarder. Det kan jeg ikke se er afsat i finanslovsforslaget.

- For at digital forvaltning skal lykkes, skal borger og virksomheder kunne se en reel forbedring af deres muligheder for lettere og hurtigere kontakt med det offentlige. It-løsninger gør det ikke alene - man skal kunne se en klar gevinst som bruger.

- Endelig må jeg sige, at jeg er lidt skuffet over, at man ikke har valgt at kæde en hjemme-pc-ordning sammen med et krav om uddannelse i it. Vi har i samfundet behov for et it-mæssigt kompetenceløft, hvis vi skal indfri regeringens forventninger til netværkssamfundet. Og jeg håber regeringen vil lytte til os under den kommende be-handling af lovforslaget, slutter Per Buchwaldt, formand for Dansk Dataforening.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Per Buchwaldt, formand Dansk Dataforening, tlf. 33 48 60 60, mobil 40 50 30 00
Tony Franke, direktør Dansk Dataforening, mobil 40 62 15 60


Relevant information

http://www.ddf.dk


Pressekontakt


Firma

Dansk Dataforening
St. Kongensgade 59 A
1264 København K, Danmark

  33 11 15 60
  33 11 15 60

http://www.ddf.dk

Modtag nyheder fra Dansk Dataforening på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire