Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/04-02   -   Pressemeddelelse

Dansk Dataforening: Ikke behov for særligt softwarepatent

Dansk Dataforening mener ikke, der er behov for et særligt EU-direktiv om patentering af software.

EU-Kommissionen har sendt et udkast til direktiv i høring i medlemslandene. Direktivet skal harmonisere reglerne for patentering af såkaldte computer-implementerede opfindelser.

Software kan allerede i dag patenteres. Det kræver, at softwaren indgår som en del af en opfindelse og at de almindelige krav om nyhed, opfindelseshøjde og industriel anvendelighed er opfyldt. Dansk Dataforening mener, at de regler indtil videre er tilstrækkelige.

- Udvikling af software kræver - lige som al anden teknisk udvikling - mange ressourcer i form af tid, penge m.v.. Derfor er det rimeligt, at den, der udvikler ny og epokegørende software kan få sin opfindelse beskyttet ved hjælp af et patent, siger direktør i Dansk Dataforening Tony Franke.

- Der er helt klart behov for en afklaring af grænserne for, hvad der kan patenteres, og det er fuldt forståeligt, at virksomhederne foretrækker, at alle juridiske tvivlsspørgsmål er afgjort i lovgivningen. Men det er næppe realistisk, fortsætter Tony Franke.

Dansk Dataforening påpeger, at der er tale om et område, der er "for kompliceret" til en præcis lovregulering, fordi tingene ofte optræder under uventede og uforudsigelige former.

- Derfor er det i højere grad domstolsafgørelser end lovgivning, vi har behov for. Og Dansk Dataforening vil gerne bidrage aktivt til, at der rejses egnede prøvesager, der kan hidføre en dansk retspraksis om de grundlæggende krav om opfindelseshøjde og patenterbarhed, siger Tony Franke.

I samme forbindelse peger Dansk Dataforening på, at hvis direktivet skulle blive vedtaget, vil der opstå nye tvivlsspørgsmål, som kræver domstolsafklaring. Det vil i så fald ikke være de nationale domstole men EF-domstolen, der skal tage stilling til spørgsmålene.

Yderligere oplysninger hos Dansk Dataforenings direktør Tony Franke, tlf. 33 11 15 60 eller 40 62 15 60.

Dansk Dataforenings fulde høringssvar kan ses på http://www.ddf.dk/presse/softwarepatenter.htm

Relevant information

http://www.ddf.dk/presse/softwarepatenter.htm


Pressekontakt


Firma

Dansk Dataforening
St. Kongensgade 59 A
1264 København K, Danmark

  33 11 15 60
  33 11 15 60

http://www.ddf.dk

Modtag nyheder fra Dansk Dataforening på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire