Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/04-02   -   Pressemeddelelse

Dansk Dataforening: IT- og telepolitisk redegørelse uden passende midler

- Det er en redegørelse, det er meget svært at være uenig i, men som desværre bærer præg af, at der ikke er sammenhæng mellem mål og midler, siger Dansk Dataforenings formand Per Buchwaldt, til Videnskabsministerens netop udsendte årlige redegørelse om den danske it- og telepolitik.

Ambitionerne og målene i redegørelsen er store:
- Skabe vækst i dansk erhvervsliv
- Reformere den offentlige sektor
- Kvalificere danskerne til fremtidens samfund

Og som det rigtigt anføres i redegørelsen: "Danmarks fremtid afhænger af evnen til at skabe og anvende viden og teknologi". Redegørelsens handlingsplan afspejler desværre ikke dette, understreger Per Buchwaldt.

Væksten i dansk erhvervsliv skal skabes ved at satse på mere forskning, en jysk/fynsk it-satsning, en konkurrencepakke til dansk erhvervsliv og endelig etablering af en virksomhedsportal til det offentlige. Efter Dansk Dataforenings opfattelse er det ikke initiativer, der på afgørende vis vil styrke it-anvendelsen i samfundet eller endsige styrke dansk erhvervsliv.

Reformationen af den offentlige sektor skal ske ved at der afsættes 95 mill. kr. over 4 år til en række konkrete projekter og at der afsættes 3 mill. kr. til at fremme erfaringsudveksling og konsulentbistand vedr. statens it-anvendelse. Uagtet f.eks. projektet om XML-standarder (som er et rigtigt set projekt), så medfører disse initiativer ikke nogen reformation af den offentlige sektor. Det er her vigtigt at understrege, at det ikke er et spørgsmål om penge alene, men derimod ligeså meget om vilje til at gribe fat i de organisatoriske forhold i den offentlige sektor.

Det kan herudover undre, at der ikke i redegørelsen mere konkret skitseres hvordan arbejdet på it-sikkerhedsområdet skal tilrettelægges efter nedlæggelsen af IT-Sikkerhedsrådet. Ministeriet afholdt den 4. feb. 2002 en høring om spørgsmålet og det burde derfor have været muligt nu at fremlægge et forslag til organisering af it-sikkerhedsarbejdet.

- Endelig savner jeg en konkretisering af det strategiske perspektiv for den nye IT- og Telestyrelse udover hvad der har stået i Fianansloven som begrundelse for sammenlægning af Statens Information og Telestyrelsen. Styrelsen får 15 mill. kr. mere pr. år, men hvad skal de bruges til, spørger Per Buchwaldt?

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Dansk Dataforenings formand, Per Buchwaldt, mobil nr. 40 50 30 00 eller direktør Tony Franke, Dansk Dataforening, tlf. 33 11 15 60 eller mobil 40 62 15 60


Relevant information

http://www.ddf.dk


Pressekontakt


Firma

Dansk Dataforening
St. Kongensgade 59 A
1264 København K, Danmark

  33 11 15 60
  33 11 15 60

http://www.ddf.dk

Modtag nyheder fra Dansk Dataforening på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire