Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/02-16   -   Pressemeddelelse

Scandlines sparer 2 mio. kWh/år med grønnere ventilation

Scandlines har opnået en besparelse på 2 mio. kWh/år ved at skifte til energibesparende EC-ventilatorer fra ebmpapst på hybridfærgen Prinsesse Benedikte.

Størstedelen af besparelsen er fundet på vogndækket, hvor ventilatorerne er monteret på en vippeplade, så de kan blæse begge veje på vogndækket afhængig af sejlretningen.

Vippe-løsningen på vogndækket tegner sig for 60 % af den samlede besparelse - 1,2 mio. kWh/år. Den er udtænkt og konstrueret af ventilatorleverandøren ebmpapst Denmark og erstatter de traditionelle ventilatorer, der blev sat i bakgear, når færgen var i havn og skulle have biler af og på og bagefter sejle den anden vej.

"Det kræver ekstremt meget energi , når en ventilator skal køre baglæns. Den er ikke designet til det, så den arbejder dårligt med et stort energitab. For at løse det problem måtte vi tænke i alternative baner", fortæller Markedschef Niels Knokgård fra ebmpapst.

Energiminister til søs

Det er Senior Chief Engineer Carsten Johansen - i daglig tale energiministeren - der står i spidsen for den grønne linje på Scandlines færgen Prinsesse Benedikte, og han har jagtet energibesparelser på færgen, siden den blev sat ind på overfarten Rødby-Puttgarden i 1997. Det største skridt blev taget i 2013 med introduktionen af hybridfærgen, der i stor skala kan lagre overskydende energi i batterier om bord, i ESS-systemet (Energy Storage System).

"ESS-systemet betød, at hvor vi tidligere anvendte to dieselgeneratorer, så behøvede vi nu kun at starte nr. 2 cirka 20 minutter på hver tur, og det gav os endnu mere inspiration til at tænke grønt, for tænk hvis vi kunne finde så store energibesparelser ombord, at vi kunne undvære endnu mere motorkraft!" siger Carsten Johansen med sit særlige miljøaktivist-glimt i øjnene.

Ventilationen af vogndækket var et oplagt sted at tage fat - det var en af de helt store energislugere. Så Carsten Johansen kontaktede ebmpapst Denmark, der har specialiseret sig i energibesparende ventilationsløsninger og spurgte, om de ville se, hvad de kunne gøre på hans vogndæk. Han inviterede direktør Torben Kirkholt og markedschef Niels Knokgård med en tur på overfarten Rødby-Puttgarden, og ombord på færgen blev de hurtigt smittet af Carsten Johansens spare-iver.

"Vi kunne uden at blinke love betydelige energibesparelser alene ved at udskifte de gamle ventilatorer på hele færgen med energibesparende EC-ventilatorer, også på vogndækket, hvor ebmpapst som de eneste i verden kan tilbyde eksplosionssikre ATEX ventilatorer med den energibesparende EC-motor. Men vi blev grebet af Carstens ide om at montere ventilatorerne, så de kunne blæse begge veje på vogndækket uden at blive sat i bakgear . Vi skulle bare lige opfinde løsningen først", fortæller Niels Knokgård.

Unik løsning

Det blev til mange skitser og beregninger - og flere ture med Prinsesse Benedikte, før ideen til konstruktionen var på plads og kunne testes på vogndækket. Og testen gik så godt både mht. til funktion og energibesparelse, at Scandlines gennemførte den med det samme.

Løsningen blev at erstatte de gamle Novenco ventilatorer med 2 vippeplader i hver ende af vogndækket - hver plade med 4 ATEX ventilatorer fra ebmpapst. For hver tur færgen sejler frem og tilbage, ændres behovet for ind- og udblæsning på vogndækket. Når færgen er i havn, og bilerne skal ud og ind, blæses alt luft ud fra vogndækket. Når færgen sejler, vippes de forreste ventilatorer, så de blæser luft ind og de bagerste fortsætter med at blæse luften ud fra vogndækket. Og når færgen kommer i havn og dernæst sejler i den modsatte retning, gentages proceduren, blot med modsat fortegn.

"Det virker simpelt, men der er aldrig prøvet noget lignende tidligere, så selvom vi er vant til at designe kreative løsninger, var vi alligevel spændt på, hvordan det ville fungere i praksis - og ikke så lidt stolte over, at det fungerer så godt", fortæller Niels Knokgård.

"Under hele processen har vi været konservative i beregningerne, og vores oplæg til Scandlines var en besparelse på 1 mio. kWh/år -og så er det jo fint at den reelle besparelse er 200.000 kWh højere. Vi stiller bare ikke mere i udsigt, end vi selv er trygge ved."

Med de nye ventilatorer bliver luften på vogndækket skiftet 12-13 gange på en overfart, det er mere end rigeligt og langt over, hvad der stilles af krav. Desuden er støjniveauet faldet fra 90 dB til 80 dB, hvilket reelt betyder et fald til ca. 20 %.

"Nu kan man høre skibets skruer, når man står på vogndækket. Før kunne man kun høre larmen fra ventilatorerne, så det er en væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet på dækket", forklarer Carsten Johansen.

Halveret energiforbrug

For Scandlines er det blevet lidt en sport at optimere på energiforbruget på færgerne, og det er lykkedes at finde så store besparelser på færgen Prinsesse Benedikte, at forbruget er faldet til det halve siden indsættelsen i 1997. Målet er en færgefart, der ikke udleder CO2, og hvis eneste affaldsprodukt er vand.

"Det er så nemt at gøre det rigtige, nemlig at investere i nye energirigtige løsninger frem for at gå og vedligeholde på noget gammelt udstyr. Når man reparerer på det gamle, så har man jo også udgifter til det, men bagefter står man tilbage med det samme, man har ikke fået noget bedre. Hvis man i stedet bruger pengene på at købe nyt og samtidig kan spare på energien, så er det win-win", mener Carsten Johansen, der brænder for at gøre en forskel med sit arbejde - også for miljøets skyld.

"Så det er jo heldigt, at det også er et godt salgsargument for Scandlines, at vi har et grønt skib", griner han.

Samtidig med optimeringen af ventilationen på vogndækket er i alt 36 ventilatorer rundt omkring på færgen blevet skiftet til EC-ventilatorer fra ebmpapst, så den samlede energibesparelse på ventilationen er 2 mio. kWh/år. Det reducerede energiforbrug betyder, at Prinsesse Benedikte nu på de fleste ture kan klare sig med den ene dieselgenerator og batteripakken.

FAKTA

På vogndækket: 16 stk. ATEX EC-ventilatorer:

Energibesparelse: 1.200.000 kWh/år
76 øre/kW: 912.000 kr./år
Tilbagebetalingstid: 1,1 år

Yderligere skift til EC-ventilatorer - 36 stk.:

Energibesparelse: 800.000 kWh/år
76 øre/kW: 608.000 kr./år
Tilbagebetalingstid: 1,3 år

Prinsesse Benedikte:
Energibesparelse i alt: 2.000.000 kWh/år
76 øre/kW: 1.520.000 kr./år

Relevant information

Se video: Sådan sparer Scandlines 2 mio. kWh/år
https://youtu.be/AasSauckGAc


Billeder


Pressekontakt

Niels Knokgård
Markedschef
  +45 43 23 11 35
  +45 40 25 55 71
Torben Lintrup Kirkholt
Adm. Direktør
  +45 43 63 11 11

Firma

ebmpapst Denmark
Vallensbækvej 21
2605 Brøndby, Danmark

  +45 40 50 72 88
  +45 40 50 72 88

http://ebmpapst.dk

Modtag nyheder fra ebmpapst Denmark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire