Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
31/03-16   -   Pressemeddelelse

Halvdelen af danske køer har mælkeløb ved afgoldning

En international undersøgelse af forekomsten af mælkeløb efter afgoldning blandt malkekøer i otte europæiske lande viser, at danske køer ligger i toppen også på dette område. Der er store forskelle mellem besætningerne, men i nogen besætninger oplever mere end 50 procent af køerne mælkeløb efter afgoldning.

I den hidtil største undersøgelse af andelen af malkekøer, der oplever mælkeløb i forbindelse med afgoldning, skiller Danmark sig ud med en markant større forekomst af mælkeløb, end i syv andre europæiske lande. Der er registreret mælkeløb hos hver anden af de danske køer, mens det i de andre lande i undersøgelsen drejer sig om 25-30 procent. Samlet set er forekomsten 24 procent på tværs af de 1142 køer, der indgik i undersøgelsen. Ifølge Kaspar Krogh, kvægfagdyrlæge og teknisk chef ved Ceva Animal Health, der står bag undersøgelsen, skal forklaringen findes i det meget høje ydelsesniveau i Danmark.

- Danske køer og kvægbrugere er nogle af de dygtigste i verden til at opnå høj mælkeproduktion, og når en dansk malkeko kan have en dagsydelse på op til 70 kg mælk, er overgangen fra tilværelsen som lakterende til goldko en meget stor omvæltning. Den bratte ændring gør, at mælk ansamles og yveret bliver meget spændt og derfor begynder mælken at løbe, hvilket øger risikoen for introduktion af nye infektioner op igennem patterne. En mere skånsom afgoldning med reduktion af fodermængden kræver meget ekstraarbejde og formindsker den producerede mælkemængde og dermed udbyttet, forklarer Kaspar Krogh og påpeger, at restriktiv fodring og flytning til nye omgivelser er stressfaktorer, som belaster dyrevelfærden.

Lav ydelse giver beskyttelse

Goldperioden fungerer som en restitutions- og hvileperiode, der har stor betydning for at minimere risikoen for sygdomme og sikre høj produktionsevne i den efterfølgende laktation. Høj ydelse umiddelbart før afgoldning medfører en større risiko for etablering af infektioner i yveret i goldperioden. Som en tommelfingerregel gælder, at køer helst skal producere under 15 kg mælk i døgnet før afgoldningen, men ofte er virkeligheden, at køerne producerer dobbelt så meget.

- Studier har vist at en ydelse under 15 kg før afgoldning giver lavere risiko for nye infektioner i yvervævet i goldperioden. Det kan hænge sammen med, at spændingen i yveret ikke bliver så højt og at der hurtigt dannes en keratinprop i pattekanalen, som hindrer bakterier adgang til i yvervævet. Hos den højtydende ko med mælkeløb forsinkes denne lukning af pattekanalen, og bakterier har lettere adgang til at gå videre op i yveret, fastslår Kaspar Krogh.

Afgoldning er vanskelig at gennemføre på en effektiv måde, der både tilgodeser management, yversundhed og dyrevelfærd. Det endelige resultat af undersøgelsen, der også omfatter en undersøgelse af andre risikofaktorer for nye yverinfektioner forventes offentliggjort senere i 2016.

Ceva lancerer en ny løsning, der virker som hjælpemiddel til brat afgoldning af malkekøer i Danmark i april måned.

Ceva Animal Health A/S er den danske afdeling af et fransk medicinalfirma, der hedder Ceva Sante Animale. Firmaet har til huse i Vejle. Ceva leverer lægemidler, vacciner og frihandelsvarer til alle dyrearter, som hovedsageligt produceres på egne fabrikker i EU.

Billeder


Pressekontakt

Stephen Netuka
International PR Consultant
  +45 22 99 45 75

Firma

Ceva Animal Health A/S
Ladegårdsvej 2
DK-7100 Vejle, Danmark

  +45 20 94 84 74
  +45 20 94 84 74

http://www.ceva.dk

Modtag nyheder fra Ceva Animal Health A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire