Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/10-12   -   Pressemeddelelse

FoodTech 2012: Jimco præsenterer løsning til automatisk desinfektion samt nyt luftrensningsanlæg

Løsning til automatisk desinfektion frigives til salg

/Resumé: Efter en lang forædlingsproces har Jimco nu startet salget af ny løsning, som muliggør automatisk og kemikaliefri desinfektion af overflader i fødevarebranchen. Det giver både økonomiske og miljømæssige gevinster./

Efter en lang udviklings- og testproces, som er gennemført i tæt samarbejde med Danmarks Fiskeriundersøgelser, DTU, Syddansk Universitet og flere fødevarevirksomheder, er Jimco A/S nu klar til at afsætte sin nye løsning til overfladedesinfektion med UV-C- og ozonteknologi. - Manuel desinfektion er tidkrævende, og det er umuligt at komme ind i alle hjørner og sprækker. Samtidig anvendes skrappe kemikalier, der både belaster materiel, miljø og arbejdsmiljø. Med den ny teknologi automatiseres processen, og man opnår mere effektiv desinfektion, også indvendigt i ventilationskanalerne, siger adm. direktør Jimmy Larsen.

Desinfektionsløsningen anvender Jimcos patenterede UV-C- og ozonteknologi på en anden måde end virksomhedens luftrensere. - Til desinfektion anvendes ozonproducerende UV-lamper, og derfor må der ikke opholde sig personer i lokalet under processen, forklarer Jimmy Larsen.

Ifølge tests udført i samarbejde med Statens Serum Institut kan UV-C-teknologien næsten fuldstændig nedbryde listeria- og salmonellabakterier i løbet af en time. Endvidere undgås miljøbelastning, fordi man sparer vand og energi til opvarmning heraf samt undgår udledning af klorholdigt spildevand, som ifølge Jimmy Larsen negativt påvirker den efterfølgende spildevandsbehandling. - Anlægget muliggør så store besparelser på arbejdsløn, kemikalier og vand, at tilbagebetalingstiden i de fleste tilfælde blot vil være ét år, slutter direktøren.

--

Nyt system til reduktion af lugtemission og brandfare i fødevareindustrien

/Resumé: FLO-80165-P er seneste skud på stammen i Jimcos serie af luftrensere til fødevarebranchen, der benyttes til reduktion af fedtaflejringer, brandfare og lugtudledningen til omgivelserne./

Det er næsten 20 år siden, Jimco A/S udviklede det første luftrensningsanlæg til fødevareindustrien. Siden har virksomhedens egenudviklede UV-C- og ozonteknologi modtaget en lang række udmærkelser, herunder EU's miljøpris, og produkterne anvendes i dag på fødevarefabrikker og i storkøkkener over hele verden, heriblandt af en række globalt førende levnedsmiddelproducenter samt hotel- og restaurationskæder.

Rudkøbing-virksomhedens nyeste luftrenser, der integrerer de seneste teknologiske landvindinger, hedder FLO-80165-P. Ifølge Mikael Andersen, Area Sales Manager hos Jimco A/S, anvendes den i fødevareindustrien til at minimere lugtemission, mindske fedtaflejringer, reducere brandfaren samt forbedre indeklimaet. - Anlægget benyttes i forbindelse med industrielle stege- og kogeprocesser. Den luft, der udsuges, behandles med lys fra anlæggets UV-C-lamper, og de ultraviolette stråler reagerer mod fedt- og lugtpartikler. Fedtet omdannes derved til kuldioxid, ilt og vand, der afledes, forklarer han.

På den måde reduceres lugtgener på fabrikken og i det omgivende miljø, og man forebygger aflejringer af olie og stegefedt i udsugningen, der besværliggør rengøring og i kombination med stikflammer er særdeles brandfarlige. - Op til 99 % af de udsugede fedt- og lugtpartikler bliver fjernet. Anlægget bidrager således ikke kun til lugtreduktion, men også til bedre indeklima og arbejdsmiljø, siger salgschefen. Han fremhæver desuden, at indvendig rengøring af udsugning og luftkanaler bliver nærmest unødvendig. - Selvom det er lovpligtigt at holde kanalerne rene, går der nogle steder år mellem hver rensning. Derfor kan man rigtig mange steder have gavn af vores løsninger.

Lantmännen Danpo ved Give er en af de mange fødevarefabrikker, der benytter industrielle luftrensere fra Jimco. Ifølge Niels Christian Lauridsen, der er teknisk chef på fabrikken, har man først og fremmest anskaffet systemerne for at kunne opnå miljøgodkendelse. - For at holde lugtemissionen til omgivelserne på et tilstrækkelig lavt niveau benytter vi fire luftrensere fra Jimco til at rense udsugningsluften lige inden udblæsning til omgivelserne. Anlæggene fungerer upåklageligt og udgør et attraktivt alternativ til en langt mere omkostningstung og kompleks teknisk løsning med vandvask og kulfiltre, siger han.

--

Jimco på FoodTech 2012, 13-15. november i Herning:

På stand 9350 i hal L kan man møde Jimco A/S og høre nærmere om virksomhedens løsninger til luft- og vandrensning samt desinfektion i fødevareindustrien. Virksomheden udstiller en luftrenser af typen FLO-80165-P, der er sidste leverance i en serie på fem til den amerikanske fiskeproducent Gorton's of Gloucester. Jimco A/S kan kontaktes på tlf. 62 51 54 56 eller jimco@jimco.dk. Se også www.jimco.dk.

--

Billedmateriale

· Foto 1: Jimcos luftrensningsanlæg anvendes i dag på fødevarefabrikker og i storkøkkener over hele verden. Anlægget her er monteret på Lantmännen Danpos kødfabrik i Farre ved Give. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/JCO/JCO-FTF1.jpg

· Foto 2: Luftrenserne anvendes i fødevareindustrien til at minimere lugtemission, mindske fedtaflejringer, reducere brandfaren samt forbedre indeklimaet. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/JCO/JCO-FTF2.jpg

· Foto 3: Jimco er lige nu i færd med at levere en serie af sit nyeste luftrensningsanlæg til fødevareindustrien, FLO-80165-P, til den amerikanske fiskeproducent Gorton's of Gloucester. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/JCO/JCO-FTF3.jpg

· Foto 4: Efter en lang forædlingsproces har Jimco nu startet salget af ny løsning, som muliggør automatisk og kemikaliefri desinfektion af overflader i fødevarebranchen. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/JCO/JCO-FTF4.jpg

Billederne kan hentes i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Relevant information

http://www.jimco.dk


Billeder


Pressekontakt


Firma

Jimco A/S
Mjølbyvej 7
5900 Rudkøbing, Danmark

  20 94 84 74
  20 94 84 74

http://www.jimco.dk

Modtag nyheder fra Jimco A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire