Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/12-13   -   Pressemeddelelse

Verifikation sætter skub i miljøteknologisk eksport

Det internationale ETV-koncept skal gøre det nemmere for producenter af miljøteknologi at dokumentere deres løsningers tekniske egenskaber. De første 26 danske teknologier er nu blevet verificeret, og forventningerne til konceptet er store.

Environmental Technology Verification (ETV) er en internationalt anerkendt verifikation af, at et klima- eller miljøteknologisk produkts virkningsgrad lever op til leverandørens specifikationer. Med stemplet kan virksomheder altså dokumentere deres løsningers effektivitet på hjemmemarkedet og i udlandet, og hidtil har 26 danske teknologier gennemgået en ETV-proces.

- Verifikationen er en uvildig vurdering af produktets ydeevne, der kan bruges som dokumentation i forhold til både myndigheder og potentielle kunder, herunder først og fremmest til at give sikkerhed for, at produkter rent faktisk lever op til de resultater, som leverandøren lover. Køberne opnår med tredjepartsvurderingen gennemsigtig og troværdig effektdokumentation, siger kemiingeniør Marianne Kyed Ørbæk, leder af DANETV-centret hos FORCE Technology, som er et af flere testcentre under DANETV. Hun forventer fremover markant øget interesse for ETV hos dansk erhvervsliv - ikke mindst, fordi der er gode muligheder for at hente støttekroner til verifikation.

Differentiering og øget salg

Senest er Jimco A/S i Rudkøbing kommet i mål med en ETV. Virksomheden har længe efterlyst mere udførlig dokumentation for sin UV-C-teknologis performance og valgte derfor en verifikationsproces hos DANETV i samarbejde med FORCE Technology. Som en del af processen blev der gennemført tests af luftrenseren Jimco KPC (Kitchen Pollution Control), der henvender sig til restauranter og storkøkkener. Her placeres produktet bag emhættens fedtfilter, hvor det gennem særlige lysstofrør af kvartsglas virker ved ultraviolet stråling. KPC har dels en stærk antibakteriel effekt, dels en stærk virkning på organisk materiale tæt på rørene. Dermed reduceres både lugtemission til omgivelserne samt fedt- og olieaflejringer i udsugningen, hvilket letter rengøring og forebygger køkkenbrande forårsaget af stikflammer. Jimco har store forventninger til verifikationen, som bl.a. ventes at få forsikringsbranchen til at anbefale systemet.

- Vi har netop afsluttet processen og fået udstedt et verifikat på vores KPC-luftrenser. Nu håber vi at komme i gang med den helt nye EU ETV, som vil gøre en endnu større forskel på eksportmarkederne. Selvom produktet er gennemprøvet siden 1996, og referencelisten tæller internationale kæder som KFC, Hilton, Marriott og McDonald's, vil det gøre salgsprocessen nemmere, når vi direkte kan dokumentere effekten. Samtidig differentierer verifikationen vores produkt i forhold til kopister, vurderer adm. direktør Jimmy Larsen fra Jimco, der i forbindelse med ETV'en har benyttet McDonald's i Rødovre som testmiljø. - Forløbet har været meget interessant og lærerigt, og vi håber naturligvis, at Jimco kan bruge verifikatet til at skabe nye markedsmuligheder, tilføjer Marianne Kyed Ørbæk fra FORCE Technology.

Positive tilbagemeldinger

Herhjemme varetages verifikationen dels af DANETV, som er et samarbejde mellem fem godkendte teknologiske serviceinstitutter, og dels af DS Certificering. Tilbagemeldingerne fra de danske virksomheder, der har opnået ETV, er positive.

- Størstedelen oplever, at verifikation højner salget af deres produkter såvel nationalt som internationalt. For en dels vedkommende har afsætningen endog fået et betydeligt løft, slutter Marianne Kyed Ørbæk.

Fakta:

DANETV - Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljøteknologier - varetager ETV i Danmark. Centret blev etableret i 2008 med støtte fra Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser og er et samarbejde mellem de godkendte teknologiske serviceinstitutter AgroTech, DHI, Teknologisk Institut, FORCE Technology og DELTA, som i fællesskab varetager testning og rådgivning i forbindelse med ETV. DS Certificering A/S er efter et EU-udbud akkrediteret af DANAK som verifikationsenhed under EU ETV og varetager dermed de danske verifikationer af miljøteknologier, både under programmet og fremadrettet. DANETV samarbejder med de øvrige nationale verifikationsenheder under EU ETV pilotprogrammet, der er skabt for at sikre gensidig anerkendelse af innovative miljøteknologier i EU og på længere sigt globalt. Arbejdet med en international ISO ETV-standard er allerede i gang. DANETV arbejder inden for syv teknologiområder: affald, materialer og ressourcer, miljøteknologi til vandbehandling og -monitering, energieffektivisering og -produktion, miljøteknologi til luftrensning og -monitering, miljøteknologi til landbrug, renere produktion og processer samt miljøteknologi til jord- og grundvandsbehandling samt -monitering. www.etv-danmark.dk.

Jimco A/S udvikler, producerer og sælger luft- og vandrensningssystemer baseret på firmaets patenterede UV-C-teknologi, som er præmieret med EU's miljøpris. Virksomheden har forhandlere og salgsselskaber over hele verden, hvor produkterne benyttes af firmaer, private og institutioner.

Billeder


Pressekontakt

Christian Fink
  70 20 89 00
  20 94 84 74

Firma

Jimco A/S
Mjølbyvej 7
5900 Rudkøbing, Danmark

  20 94 84 74
  20 94 84 74

http://www.jimco.dk

Modtag nyheder fra Jimco A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire