Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/06-03   -   Pressemeddelelse

Studiestart er karrierestart

"At karrieren begynder allerede på studiet" er essensen i det samarbejde som Erhvervssprogligt forbund og Handelshøjskolen i København har indgået. Ønsket er at styrke de erhvervssproglige studerendes viden om blandt andet arbejdsmarkedet, rekrutteringsforhold, om faglige og personlige kompetencer og om karriereplanlægningens betydning for deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

"Som faglig organisation for de erhvervssproglige besidder vi stor viden om dét arbejdsmarked som dimittenderne skal ud i efter endt uddannelse, og vi afholder også løbende for eksempel jobsøgningskurser og forsøger at forbedrede dem til livet efter studierne. Det er særdeles glædeligt at vi nu med denne samarbejdsaftale kan skabe nogle mere formelle rammer for de studerende. Et sted hvor de kan gå hen når de vil have viden og sparring om deres fremtidige karriere", siger Birgitte Jensen, Forbundsformand i Erhvervssprogligt Forbund.

Udgangspunktet for aftalen er at tilbyde de erhvervssproglige karriere- og udslusningsaktiviteter - både i forbindelse med studiestart, under studiet og ved studiets afslutning. Det sker ved afholdelse af seminarer, workshops, virksomhedspræsentationer, jobdage, foredrag og lignende hvor en række overordnede forhold om arbejdsmarked, jobsøgning, kvalifikationskrav og rekrutteringsforhold behandles ud fra forskellige synsvinkler. Desuden omfatter aftalen personlig og individuel karriererådgivning til de studerende efter behov.

Alle tiltag har som mål tidligt at få de studerende til at se sammenhængen mellem uddannelse og job og målrette dem i deres studium.

Ole Helmersen, dekan for Det Erhvervssproglige Fakultet på Handelshøjskolen i København, ser samarbejdssamtalen som en mulighed for at synliggøre det medansvar uddannelsesinstitutionerne har for uddannelsernes anvendelighed.
"Vi kan forhåbentlig på et tidligt tidspunkt være med til at konkretisere og visualisere hvad uddannelserne kan bruges til og synliggøre hvad al den teori dog skal kunne bruges til i praksis. På den måde kan vi lette overgangen til arbejdsmarkedet for vores dimittender."

Samarbejdet forventes at træde i kraft med en række aktiviteter for de erhvervssproglige studerende i studieåret 2003.

Nærmere oplysninger - kontakt:
Ole Helmersen, Birgitte Jensen
tlf. 3825 3298 tlf: 3391 9800, mobil 2140 3674
e-mail: oh.spfak@cbs.dk e-mail: bij@esf.dk

FACTS
Erhvervssprogligt Forbund (EsF) organiserer alle erhvervssprogligt - og kommunikativt uddannede fra handelshøjskoler og universiteter: Korrespondenter, bachelorer, EA/ED'er, cand.ling.merc.'er og translatører. Forbundet har omkring 11.000 medlemmer, hvoraf den største del er kvinder på det private arbejdsmarked.Handelshøjskolen i København (CBS) uddanner bachelorer og kandidater inden for sprog, kommunikation, kultur og datalingvistik. Der er ca. 3.000 studerende tilknyttet Det Erhvervssproglige Fakultet.

Relevant information

http://www.esf.dk


Pressekontakt


Firma

Erhvervssprogligt Forbund
Skindergade 45-47
1019 København K, Danmark

  2140 3674
  2140 3674

http://www.esf.dk

Modtag nyheder fra Erhvervssprogligt Forbund på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire