Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/09-03   -   Pressemeddelelse

Gratis direkte adgang til studielegater på nettet

Den papirløse legatansøgning er nu en realitet på legatnet.dk - Danmarks officielle le-gatansøgningssystem hvor studerende let og hurtigt får overblik over de legater de kan søge, ligesom de via internettet kan søge legaterne direkte.

legatnet.dk præsenterer fra starten i alt ca. 200 legater der tilsammen repræsenterer en legatsum på omkring 140 mill. kr. til årlig fordeling blandt ansøgerne.
Finansieret af en række legater har initiativtagerne bag foreningen LegatNet: Finansrådet, FUHU, Erhvervssprogligt Forbund, Civiløkonomerne og HTS udviklet et legatansøgnings og -administrationssystem til brug på Internettet.

Systemet er gratis for både de studerende og legatadministratorerne/-giveren, og bygger på oplysninger fra den enkelte legatadministra-tor/-udbyder der selv lægger oplysningerne direkte på Internettet.

I dag findes flere private udbydere af legatinformation på Internettet. De er af meget svin-gende kvalitet, og flere tager betaling for det. Den nye legatportal - www.legatnet.dk - der åbnes den 24. september, er garanteret af legatudbyderne selv i samarbejde med en række erhvervs- og dimittendforeninger.

www.legatnet.dk får "det blå stempel", siger formanden for bestyrelsen Jan Ankler, der også er direktør i den faglige organisation Erhvervssprogligt Forbund, som organiserer sprog- og kommunikationsfolk.

Ud over at lette søgeprocessen for de studerende skal systemet også give mulighed for admi-nistrative lettelser for legatadministratorerne som i dag udfører mange manuelle rutiner der fremover kan afløses af automatiske indberetninger til offentlige myndigheder, banker og le-gatansøgerne. Det er håbet at der gennem forbedrede søgeprocedurer og mere præcis in-formation kan ske en væsentlig reduktion i antallet af forgæves ansøgninger.

Foreningen LegatNet repræsenterer legatudbyderne, de videregående uddannelsesinstitutio-ner, dimittendorganisationerne, erhvervsorganisationerne og andre med interesser i legatver-denen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst Foreningen LegatNets bestyrelsesformand, direktør Jan Ankler på mobil 2149 3185.

Relevant information

http://www.legatnet.dk


Pressekontakt


Firma

Erhvervssprogligt Forbund
Skindergade 45-47
1019 København K, Danmark

  2140 3674
  2140 3674

http://www.esf.dk

Modtag nyheder fra Erhvervssprogligt Forbund på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire