Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
31/03-11   -   Pressemeddelelse

Ford: Nyt EU-forslag om fremtidens transport bør også tage hensyn til valgfrihed og beskæftigelse

Ford mener, at det nye trafikpolitiske udspil fra EU Kommissionen bør adressere trafikpropper og miljøhensyn, uden at gå på kompromis med den enkeltes valgfrihed, beskæftigelsen og den økonomiske vækst.

Ford opfordrer til en fornuftig og bred debat om storby-områdernes veje og infrastruktur som en del af den overordnede trafik-diskussion.

Europæisk trafikpolitik bør være mere holistisk og den øverste chef for Ford Europa, Stephen Odell, mener det er på tide med en industripolitik, der vil styrke Europas konkurrenceevne.

Ford har i mange år anerkendt, at der er logistiske og miljømæssige udfordringer forbundet med privatbilisme, specielt i storby-områderne. Det er baggrunden for, at Ford, aktivt, udvikler en række nye teknologier med lavt CO2-udslip, herunder også elektriske biler.

På trods af EU Kommissionens positive intentioner, mener Ford, at der er andre og bedre veje til at nå de opstillede mål end dem, der bliver skitseret i EU Kommissionens forslag, som blev offentliggjort i mandags.

"Uanset de positive intentioner, vil kommissionens forslag ikke føre til en bedre trafik-situation", siger bestyrelsesformand og CEO for Ford Europa, Stephen Odell.

"Jeg mener, at kommissionen i højere grad bør inddrage valgfrihed, beskæftigelse og økonomisk vækst i Europa i bestræbelserne på at løse problemerne med trafikpropper og forurening i storby-områderne."

Ford mener ikke, at forslagene i kommissionens udspil - som indbefatter en 50 procents reduktion af biler med forbrændingsmotor i 2030 og et totalt forbud i 2050 - vil være et effektivt svar på miljøproblemer og trafikpropper i storby-områder. Udspillet sigter mod at regulere hvilke biler, der må være tilgængelige på markedet og hviler på en antagelse om at omfattende regulering vil forbedre transport-infrastrukturen på vejene.

"Flere elektriske biler vil bidrage til at nå vores fælles mål om at reducere udledningen af drivhusgasser, men det vil ikke hjælpe os til at løse problemet med trafikpropper. Det løser vi bedst ved en fornuftig og holistisk debat om, hvordan vi forbedrer vej-nettet og vejenes infrastruktur i øvrigt", siger Stephen Odell.

Ford peger også på mulighederne for at opnå miljø-gevinster ved alternative forslag, som ikke er indeholdt i kommissionens forslag. Elektriske biler har uden tvivl en vigtig rolle i fremtidens transport, men kommissionens forslag tager ikke højde for, hvordan man skal imødekomme den kraftigt stigende efterspørgsel på elektricitet indenfor de næste 20 år. Ford mener, at alle forslag, der sigter mod en kraftig forøgelse af antallet af el-biler bør være drevet af markedet, ligesom forslagene bør være en integreret del af en samlet energi-politik for hele EU.

"Det vil være fordelagtigt for debatten om fremtidens transport i EU's storby-områder, hvis vi fastholder Kommissionens tidligere og langt bredere syn på en transportpolitik, som ikke favoriserer nogle transportformer over andre."

Ford efterlyser en mere realistisk og holistisk politik fra EU Kommissionen. Det gælder ikke mindst i forhold til den europæiske bilindustris konkurrenceevne. Kommissionen håber tilsyneladende, at industrien vil være i stand til at foretage de enorme investeringer, der skal til for at skabe renere og mere sikre biler.

"Der er et presserende behov for, at EU Kommissionen udvikler en holistisk industri-politik, som understøtter Europas internationale konkurrenceevne. Industrien er en vigtig bidragsyder til den Europæiske økonomi - og er helt afgørende for teknologisk innovation", siger Stephen Odell.

"Tyskland er et godt eksempel på, at industrien spiller en nøglerolle for økonomisk vækst og velstand. Det er helt afgørende for den fremtidige europæiske økonomi, at vi får en bred og velfunderet politik, som sigter mod at styrke Europas industrielle base."

# # #

Kontaktinformation:

Ford Motor Company - Europa: John Gardiner
Direkte tlf: +49 221 901 9985


Relevant information

http://media.ford.com/


Pressekontakt


Firma

Ford Motor Company
Borupvang 5 D-E
2750 Ballerup, Danmark

  43480620
  43480620

http://www.ford.dk

Modtag nyheder fra Ford Motor Company på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire