Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/04-10   -   Pressemeddelelse

Regional kemoterapi - ingen mirakelkur

Regional kemoterapi er ikke nogen mirakelkur for patienter, hvis kræftsygdom har spredt sig. Det viser en gennemgang af verdenslitteraturen på området, som Kræftens Bekæmpelse har fået lavet på Det Nordiske Cochrane Center. Rapporten viser samtidig, at Dr. Thomas Vogel i Frankfurt, som har behandlet mange danske patienter med regional kemoterapi, ikke kan dokumentere, at hans behandling har effekt på overlevelsen.

Patienter, som har tarmkræft med spredning til leveren, kan få mindsket kræftknuderne i leveren ved at få sprøjtet kemoterapi direkte ind i metastasen. Men trods svindet i knuden fører behandlingen ikke til forlænget levetid.

Ingen effekt på levetid eller overlevelse
Det viser en gennemgang af 43 original studier og 8 store oversigter over resultater på området, som læge Karsten Juhl Jørgensen på Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet har lavet for Kræftens Bekæmpelse.

- Vores gennemgang af litteraturen viser, at der ikke er grundlag for at sige, at behandlingen har effekt på overlevelsen eller levetiden, siger Peter C. Gøtzsche, som er leder af Cochrane Centret.

Mange danske patienter i Frankfurt
De fleste danske læger har afvist Dr. Thomas Vogls resultater på universitetsklinikken i Frankfurt. Alligevel har flere hundrede danske kræftpatienter for egen regning søgt behandling med regional kemoterapi hos Dr. Vogl. Men der har manglet et solidt grundlag for, at patienterne kunne træffe beslutning om behandlingen eller ej.

Derfor har Kræftens Bekæmpelse bedt Cochrane centret gennemgå dels litteraturen om regional kemoterapi og dels specifikt de mange forskningsartikler, som Dr. Vogl har publiceret. Vogls videnskabelige arbejde får meget hårde ord i rapporten:

Hård kritik af Dr. Vogls forskning
'Kvaliteten af de videnskabelige arbejder om regional kemoterapi, som professor Thomas J. Vogl har bidraget til, er af exceptionelt ringe kvalitet. Der er tale om beskrivelser af serier af behandlede patienter, uden en kontrolgruppe, og uden en klar beskrivelse af, hvem der indgår, og hvem, der ikke indgår. Endvidere er de metoder, der benyttes til at behandle data, helt uacceptable, idet man på forhånd ved, at de giver misvisende resultater.'

- Vi kan ikke se, hvilke patienter Dr. Vogl udelader i beskrivelsen af sine resultater, og han synes konsekvent at forveksle svind i kræftknudens størrelse med bedring hos patienten. Den slutning kan man ikke drage, siger Peter C. Gøtzsche. Desuden sammenligner han dem, der har opnået tumorrespons, med dem, der ikke har, hvilket ikke kan sige noget som helst pålideligt om behandlingen.

Bedre grundlag for patienternes beslutning
Kræftens Bekæmpelse er glad for, at der nu ligger en rapport, som giver mere klarhed om de meget omdiskuterede metoder i Frankfurt.

- Patienterne kan bruge den her rapport som et yderligere grundlag, når de sammen med deres læge skal beslutte, om de eventuelt vil søge behandling i Frankfurt eller andre steder, hvor man bruger regional kemoterapi, siger Arne Rolighed.

Herlev forsøger med andre kemostoffer
Rapporten understreger også, at der er behov for store forsøg af høj kvalitet om effekten af regional kemoterapi med de nye kemostoffer, som er kommet til. Sådanne forsøg er startet på Herlev Hospital og er ved at brede sig til hele landet. Kræftens Bekæmpelse støtter forsøgene med fem millioner kroner.

- Det er vigtigt at få klarhed over, hvad der er skidt og kanel. Der skal fortsat forskes i alle metoder, som måske kan hjælpe kræftpatienterne. Og vi holder fast i vores princip om, at vi ikke rådgiver den enkelte patient om konkret behandling, hverken i Frankfurt eller andre steder, siger Arne Rolighed.

Kræftens Bekæmpelse har inviteret patienterne i det såkaldte Frankfurtnetværk til informationsmøde om rapporten d. 27. april.

Kontaktinformation:
Kræftens Bekæmpelses direktør, Arne Rolighed 2072 0885
Læge Karsten Juhl Jørgensen, Det Nordiske Cochrane Center, 35 45 71 51 / 31 21 10 35

Relevant information

http://www.cancer.dk


Pressekontakt


Firma

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø, Danmark

  20 20 72 79
  20 20 72 79

http://www.cancer.dk

Modtag nyheder fra Kræftens Bekæmpelse på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire