Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/10-04   -   Pressemeddelelse

Digital skadestedskommunikation

Field's og Operahuset viser vejen sikker indendørsdækning:

Store menneskemængder betyder høje krav på sikkerhed, og i dag er betingelserne for godkendelse af byggerier med offentlig adgang blevet skærpet med endnu ét punkt: Skadestedskommunikation for Brandvæsenet.

Hidtil har Politi, Brandvæsen og andre myndigheder kommunikeret via analoge radio- og telefonsystemer. Det betyder kommunikation på stærkt belastede net, for eksempel mobilnettet GSM, med mange samtidige brugere, risiko for indblanding, forvanskning og aflytning, og vanskeligheder med både at opnå og fastholde kommunikationen.
Med EU's nye TETRA-standard for kommunikation er mulighederne for dedikeret skadestedskommunikation rykket op i en helt ny klasse. TETRA kommunikation er 100 procent digital, og samme forbindelse kan overføre både data og tale.

Brandvæsenet har valgt TETRA som standard for den afgørende skadestedkommunikation. Og det har dermed været et krav til bygherrerne for Brandvæsenets godkendelser af både Field's og Operahuset, at disse store offentlige byggerier designes med TETRA kommunikation som udgangspunkt.

To løsninger med forskelligt afsæt
I begge tilfælde gik opgaven med opbygning af en TETRA-infrastruktur til Zenitel:
-Vi er stolte over at være valgt til disse to iøjnefaldende opgaver, som vil være vigtige referencer for os i den videre udbredelse af TETRA kommunikation, siger Henrik Jacobsen, Zenitel. De to byggerier er spektakulære og i en sjælden vægtklasse - men i kravene til infrastruktur er de i øvrigt helt forskellige.

Field's TETRA infrastruktur bygger på nedlægning af godt 10 km kabel rundt i helt byggeriet. På alle strategiske steder er kablerne "punkteret" for at distribuere dækning af radiosignalerne i ethvert rum og område. Uden på bygningen er der så opsat en antenne, der "snuser" til TETRA-signalerne på Tetranet, der blev valgt af Field's som netværksoperatør. Signalet, der "snuses" ind, bliver så forstærket hos Field's, så det kan distribueres rundt i det lukkede indendørs miljø, og tilsvarende den anden vej rundt.
Tetranet og andre operatører kan ikke selv distribuere internt i byggerierne - den fornødne infrastruktur har det netop været Zenitel's opgave at løse.

Al kommunikation mellem Brandvæsenets alarmcentral og Field's kan nu foregå via Tetranet, og Zenitel sørger så for distributionen til, fra og inden for bygningen.

-Brandvæsenets besluting om at vælge TETRA-baseret skadestedskommunikation har været helt afgørende og åbner en verden af nye muligheder, siger Henrik Jacobsen. Vi ved, at Field's eget vagtmandskab også meget gerne vil koble sig på, og hvis parterne blive enige, kræver det blot en software-programmering fra vores side for at indlemme dem i TETRA-miljøet. Også andre myndigheder, ikke mindst politiet, kan kobles til, hvis parterne enes om det - og dermed kan man opbygge et fuldt dækkende kommunikationssystem, der kun betjener de parter, der er autoriseret til at benytte det. Og det er intet problem for os at kryptere for eksempel politiets kommunikation, så den bliver fuldstændig sikret mod uautoriseret indtrængen - det kræver igen blot en software-programmering.

Til forskel fra Field's er Zenitels løsning for TETRA-infrastrukturen i Operahuset helt uden kabler:
-Arkitekterne bag Operahuset ville ikke acceptere nogen form for kabelføring. Og for at være effektive skal kabler jo nødvendigvis ligge blottede. Samtidig udgør Operahuset selv en TETRA-celle med egen antenne og station. Den interne distribution af signalerne er derfor blevet opbygget ved hjælp af et antal antenner rundt om i bygningen på strategiske positioner. Vi har haft ansvaret for opbygningen af systemet samt for projektledelsen, og det hele er gået helt efter planen.

Brandvæsenet godkendt TETRA-infrastrukturen i Field's, og inden længe vil også infrastrukturen i Operahuset være på plads og godkendt.

Endnu er det kun i forbindelse med byggerier med offentlig adgang, de nye regler kræver godkendelse af en TETRA-infrastruktur som integreret del af byggeprocessen. Men det ventes, at kravet efterhånden også vil blive udstrakt til eksisterende byggerier med offentlig adgang.

Men - det betyder altså ikke at indebære større problemer for offentlige bygherrer og ejere, siger Zenitel.

Relevant information

http://www.zenitel.biz


Pressekontakt


Firma

Zenitel Denmark A/S
Park Alle 350A
2605 Brøndby, Danmark

  2063 5101
  2063 5101

http://www.zenitel.biz

Modtag nyheder fra Zenitel Denmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire