Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/04-08   -   Pressemeddelelse

Brandvæsenet kan trække vejret lidt mere roligt

Brandfolk over hele landet kan nu ånde lettet op. For med det automatiserede, mobile kontor, ZeniFire, er hverdagens tunge manuelle rapportering blevet minimeret. Samtidig sørger ZeniFire for let adgang til essentielle data under udrykning - og dermed færre muligheder for fejl.

Mens virksomheder og samfundet i øvrigt har nydt godt af de effektiviseringer, man har opnået med mobile it-løsninger til ikke mindst informationsindsamling, så har et område som de danske beredskaber længe trådt de gamle, slidte stier. Men det er slut nu!

Zenitel Denmark, der er kendt som førende leverandør af mobile kommunikationsløsninger, lancerer beredskabernes mobile kontor, ZeniFire, der i vid udstrækning forenkler og automatiserer rapportering og i øvrigt giver adgang til en masse nyttig information under indsatsen.

"Vi skal aflevere en række relevante data til Beredskabsstyrelsen efter udrykningerne. Men det er meget tidskrævende proces i en hverdag, der i forvejen er presset," fortæller Kim Lintrup, Beredskabschef i Frederikssund Brand- & Redningsberedskab.

"Et værktøj, der både giver os bedre data under udrykningen og aflaster os i rapporteringen ved at opsamle præcise udrykningsdata, er derfor meget velkomment," påpeger Kim Lintrup.
Disse behov har været udgangspunkt for Zenitels udvikling af ZeniFire, der sørger for, at en lang række målinger og andre processer er automatiseret - og i øvrigt tager hånd om rapporteringsarbejdet.

Automatisk rapportering til Beredkabsstyrelsen
"Med ZeniFire aflastes de medarbejdere, som har til opgave at skrive rapport efter udrykninger, samtidig med at fejlkilderne reduceres betydeligt. Man undgår eksempelvis indtastningsfejl, da dataindsamling er automatiseret og baserer sig på objektive, målbare resultater," forklarer Ole Haslund, udviklingschef i Zenitel Denmark.

Eksempelvis måler ZeniFire automatisk responstiden fra det øjeblik, en alarm går ind og til beredskabet ankommer til skadestedet, ligesom også andre typer målinger, som efterfølgende skal indrapporteres til Beredskabsstyrelsen, foretages automatisk.

Ifølge Ole Haslund startes rapportgenereringen automatisk ved udkaldets start - og fra det øjeblik indsamles alle nødvendige informationer løbende undervejs i udrykningsprocessen og indføres i bilens database. Rapporten lukkes automatisk ved klarmelding fra skadestedet og sendes automatisk til Beredskabsstyrelsens on-line database, ODIN.

Adressen udløser nyttig information ved udrykning
"Ofte optager kortmapper meget plads i indsatsledervognen, og til tider kan man opleve, at kortdata er uaktuelle", fortsætter Ole Haslund: Ved at lade adressen overføre automatisk fra vagtcentralen til navigationsdelen i ZeniFire i udrykningskøretøjet undgår man misforståelser ved talte instruktioner.

Ole Haslund understreger, at adressen på denne måde kan valideres inden udrykningen. Desuden sørger navigationsdelen i ZeniFire for, at man får vist vej efter de mest ajourførte kortmaterialer på markedet. Samtidig er et væld af supplerende funktioner integreret med den digitale adresseoverførsel.

"Ved den automatiske overførsel af adressen til ZeniFire aktiveres samtidig udtræk fra en GIS-database i køretøjerne, hvor der er information om skadestedet. Det kan f.eks. være brandhaners placering, adgangsveje og bygningstegninger samt information om trykflasker, brandfarlige væsker og materialer.

Kommunikerer med TETRA
ZeniFire er bygget op omkring en pc i indsatsledervognen eller andre udrykningskøretøjer. Pc'en kan fungerer fuldstændig som enhver anden mobil computer og kan udbygges med nye funktioner og værktøjer, der løbende udvikles af Zenitel Denmark eller andre til beredskaberne.

ZeniFire omfatter desuden en integreret gateway, der sikrer kommunikationen mellem køretøjerne via de til enhver tid tilgængelige netværk, uanset om det er GSM-nettet, et bredbåndsnet eller det nye SINE-beredskabsnet, der er ved at blive rullet ud i Danmark.

Sidst, men ikke mindst kan ZeniFire styre lysbroen på taget af køretøjet, idet alle relevante informationer om den aktuelle udrykning allerede er tilgængelige i systemet.

Lyde og lys fra et udrykningskøretøj fortæller nemlig ikke bare, at der kommer en brandbil! Det blå blink, blink med det lange lys og tonerne fra udrykningshornet spiller sammen på forskellig måde og fortæller, hvilken type udrykning, der er tale om. Og styringen af dette er endnu et af de mange områder, som kan automatiseres med ZeniFire.

Relevant information

http://www.zenitel.biz/danmark/


Pressekontakt


Firma

Zenitel Denmark A/S
Park Alle 350A
2605 Brøndby, Danmark

  2063 5101
  2063 5101

http://www.zenitel.biz

Modtag nyheder fra Zenitel Denmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire