Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/09-09   -   Pressemeddelelse

Studerende skal udvikle metoder til energibesparelser

Med godt 1 mio. kroner i støtte fra EU's program for energieffektivitet skal undervisere og studerende på Ingeniørhøjskolen i Århus i de kommende år udvikle og anvende nye metoder til at spare på energien.

Ingeniørhøjskolen deltager sammen med en række europæiske uddannelsesinstitutioner, universiteter og virksomheder i projektet, der varer frem til 2012. Formålet er at finde de bedste metoder til at nedbringe bygningers løbende energiforbrug til varme, lys og elektricitet med afsæt i deltagernes egne universitetsbygninger.

"Ældre bygninger som for eksempelvis Ingeniørhøjskolens bygninger i Århus har ofte et stort potentiale for energiforbedringer. Derfor er de oplagte at bruge som cases for de studerende, som kan kortlægge energiforbruget ud fra målinger og komme med forslag til nedsættelse af energiforbruget," siger lektor Arne Førland-Larsen fra Ingeniørhøjskolen i Århus.

Projektets definerede mål er, at energiforbruget i parternes bygninger skal nedsættes med 15 procent. På basis af målingerne fra hele Europa udarbejdes der en række scenarier med metoder og løsninger til, hvordan fremtidens universitetsbygninger populært sagt designes og konstrueres "intelligent", så de selv kan spare på energien.

Studerende får stort udbytte
I Århus tilknyttes de første 30 studerende fra Ingeniørhøjskolens bygningsingeniøruddannelse projektet efter jul gennem et særskilt valgfag. Ifølge Arne Førland-Larsen er der flere fordele ved, at de studerende tager aktiv del i metodeudviklingen sammen med undervisere og eksperter fra andre lande.

"I stedet for teoretiske eksempler får de studerende mulighed for at beregne energibesparelser i virkelige bygninger, hvilket gør undervisningen mere lærerig og anvendelig som færdig ingeniør. Samtidig gør den internationale dimension, at de studerende får adgang til den seneste viden og ekspertise inden for design af energibesparende bygninger," siger Arne Førland-Larsen.

Han tilføjer, at de studerende også får mulighed for at erfaringsudveksle om energibesparende teknologier og løsninger med medstuderende på universiteter i de deltagende lande, hvilket vil være attraktivt for mange.

Viden bruges i nye bygninger
I 2014 flytter Ingeniørhøjskolen sammen med Århus Maskinmesterskole og forskerparken INCUBA Science Park til et nyt byggeri på Århus Havn med navnet Navitas Park, og her vil de studerendes beregninger og scenarier fra projektet blive inddraget.

"De studerendes arbejde bliver utvivlsomt en guldgrube af viden om design af energirigtigt uddannelsesbyggeri, og derfor tilstræber vi naturligvis at inddrage scenarierne aktivt i de nye bygninger på Århus Havn. I sidste ende er de studerende dermed med til at skabe rammerne for, at bygningerne belaster miljøet mindst muligt," siger Arne Førland-Larsen.

Det samlede budget for projektet, der bærer navnet "Universities and Students for Energy Efficiency", er på godt 14 mio. kroner. Udover Ingeniørhøjskolen deltager universiteter og virksomheder fra Italien, Sverige, England, Spanien, Grækenland, Litauen, Irland, Tyskland og Ungarn i projektet.

Relevant information

http://www.iha.dk


Pressekontakt


Firma

Ingeniørhøjskolen i Århus

, Danmark

  8730 2633
  8730 2633

http://www.iha.dk

Modtag nyheder fra Ingeniørhøjskolen i Århus på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire