Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/06-11   -   Pressemeddelelse

Nye kompetencer skal ruste vindmølleindustrien til den globale konkurrence

Med en millionbevilling fra Region Midtjylland og vindmøllegiganterne Vestas og Siemens kan Ingeniørhøjskolen i Århus nu gå i gang med at skræddersy kurser og kompetencegivende forløb, der skal sikre højt kvalificerede ingeniører til vindmølleindustrien med særligt fokus på underleverandørerne.

Ingeniørhøjskolen skal i de næste tre år bidrage til at udvikle af vindmølleindustrien i Region Midtjylland gennem en massiv og målrettet tilførsel af viden og teknologiske kompetencer. Det er især branchens underleverandører, der har brug for at styrke konkurrenceevnen i deres omstilling til det globale marked.

"Underleverandørerne står overfor nogle store strategiske beslutninger i disse år. De kan vælge at følge med producenterne ud i verden, eller de kan satse på fortsat at være leverandører til de store danske vindmøllevirksomheder. Adgang til viden og teknologiske kompetencer er en grundforudsætning for at bevare virksomhedernes produktion i Danmark, " siger Kim Nedergaard Jacobsen, projektchef i Vindmølleindustrien.

Viden på vej til branchen
Ingeniørhøjskolen i Århus har allerede i dag et tæt samarbejde med erhvervslivet om at øge de studerendes viden om og interesse for vindmølleindustrien. Den nye millionbevilling skal bruges til at kortlægge underleverandørernes aktuelle og fremtidige kompetencebehov, samle ekspertise fra landets videninstitutioner og til at udvikle nye uddannelser og kurser, der kan imødekomme efterspørgslen på højt kvalificeret og specialiseret arbejdskraft.

"Som uddannelsesinstitution har vi et stort ansvar for hele tiden at udvikle og kvalitetssikre vores uddannelser, så de kan matche erhvervslivets efterspørgsel på viden og kompetencer. Det er vigtigt, at vi hele tiden har fingeren på pulsen og kortlægger erhvervslivets behov for viden. Det gælder især i de brancher, som er under forandring," siger Ove Poulsen, rektor ved Ingeniørhøjskolen i Århus.

Ingeniørhøjskolen forventer at afslutte en analyse af underleverandørernes nuværende og fremtidige behov for teknologiske kompetencer inden januar 2012 og at have færdige sommerskolekoncepter og nye kompetencegivende kurser klar allerede til næste år.
"Vi skal levere unge ingeniører, der kan være med til at udvikle og omstille vindmølleindustrien til den globale konkurrence. Vi vil derfor gå i dialog med underleverandørerne til den midtjyske vindmølleindustri om at skræddersy uddannelsesforløb, der på den mest optimale måde kan være med til at sikre deres konkurrencekraft," siger Ove Poulsen.

Vindmølleindustrien har stor betydning for Region Midtjyllands erhvervsudvikling målt på både omsætning, beskæftigelse og eksport. To tredjedele af den danske vindmølleindustri er placeret i Midtjylland. Det svarer til 14.000 ansatte.

BAGGRUNDSOPLYSNINGER:
- Projektet hedder "Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland " og består af seks delprojekter, som skal bidrage til den strategiske erhvervsudvikling på vindområdet.

- Projektet har et samlet budget på knap 14 mio. kroner over de næste tre år. Projektet er finansieret Vækstforum Midtjylland, brancheorganisationen Vindmølleindustrien, Vestas og Siemens Windpower.

- Ingeniørhøjskolens indsats vedrørende kortlægning af viden- og kompetencebehov blandt underleverandører i vindmølleindustrien og udvikling af uddannelser er et af de seks delprojekter.

- Ingeniørhøjskolen skal blandt andet kortlægge og samle viden og ekspertise fra landets uddannelsesinstitutioner på tværs af regionale skel.

- Energi og Miljø er identificeret som et indsatsområde i Vækstforum Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi for perioden 2010-2020.

KONTAKT
Ove Poulsen, rektor, Ingeniørhøjskolen i Århus: 41 89 30 10
Kim Nedergaard Jacobsen, projektchef, Vindmølleindustrien: 22 28 20 75

Relevant information

http://www.iha.dk


Pressekontakt


Firma

Ingeniørhøjskolen i Århus

, Danmark

  8730 2633
  8730 2633

http://www.iha.dk

Modtag nyheder fra Ingeniørhøjskolen i Århus på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire