Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
  -   Pressemeddelelse

Fynsk robotmiljø og Botanisk Have skal klone juletræer

Forskere og virksomheder i det fynske robotmiljø omkring Syddansk Universitet skal nu på arbejde i juletræsindustrien. De skal udvikle robotter, som kan integreres med bioteknologiske kloningsmetoder, udviklet på Københavns Universitet, så fremtidens juletræer bliver både smukkere og billigere.

"Vi er meget glade for at have fået støtte til projektet. Dels kan vi sætte yderligere skub i den danske juletræs-eksport, dels får vi igen sat den syddanske robotindustri på verdenskortet," siger projektleder Niels Korsager Andersen, RoboCluster.

Bag projektet står den fynske kompetenceklynge, RoboCluster, som har base på og tæt samarbejde med Syddansk Universitet.

RoboCluster har sammen med forskere fra Botanisk Have ved Københavns Universitet modnet projektet, samlet parterne og rejst penge til arbejdet gennem en ansøgning til højteknologifonden under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, der netop har bevilliget 3,8 millioner kroner til projektet.

Fremover skal RoboCluster stå for projektledelse og være med til at sikre, at ikke bare danskerne men også europære i mange lande om 8-10 år kan danse rundt om et smukt juletræ fra Danmark.

Baggrunden
Danmark er verdens største eksportør af juletræer, især nordmannsgran. I dag produceres nordmannsgran udelukkende fra frø, som skaffes direkte fra skove i Georgien eller fra danske plantager. Problemet er, at både kvaliteten af de importerede og de hjemmeavlede frø kan være så svingende, at alt for mange træer må sorteres fra, inden de når forbrugerne.

"Kloning af udvalgte elite træer vil derfor være den ideelle metode til produktion af planter i denne industri, fordi man på den måde kan sikre en stabil produktion af planter af høj og ensartet kvalitet. Det vil igen betyde, at andelen af elitetræer øges, og at den gennemsnitlige salgspris pr. produceret træ forbedres," siger projektleder Niels Korsager Andersen, RoboCluster.

Robotterne kommer
Selv om bioteknologi er ved at blive en integreret del af planteforædlingen er det stadig et problem, at det er meget arbejdskrævende - og dermed dyrt - at håndtere de klonede planter, inden de når juletræsproducenterne. Her skal robotter nu tage over.

"Robotterne skal kunne finde, isolere og håndtere de små reagensglas baby-træer og desuden kunne finde og udplante spirede planter fra sterile vækstmedier til fx en potte," siger projektleder Niels Korsager Andersen.

Projekt Hi-Tec Elitetræer
Det officielle navn for kloningsprojektet er "Projekt Hi-Tec Elitetræer - Integration af bioteknologi, robotteknologi og computerstyring med henblik på automatisering og masseproduktion af højtydende eliteplanter".

Partnerne i projektet er Statens Naturvidenskabelige Museer, Vævskulturlaboratoriet på Københavns Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi og RoboCluster på Syddansk Universitet, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Woody Plant Biotech ApS, Vitroform og Bila A/S.

Om Højteknologifonden
Højteknologifonden under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er nedsat af regeringen for at styrke vækst og beskæftigelse ved at støtte strategiske og højteknologiske satsninger inden for forskning og innovation. Fonden skal endvidere gøre en særlig indsats for at fremme forskning og innovation i små og mellemstore virksomheder.

I efteråret 2005 har Højteknologifonden haft 200 millioner kroner til fordeling og modtog på forhånd 158 interessetilkendegivelser fra projekter, men kun 29 fik lov til at indsende en egentlig ansøgning.

To ud af i alt fire projekter, hvor RoboCluster var involveret, fik lov til at indsende en egentlig ansøgning. Ud over projektet om eliteplanter i dansk gartneri- og skovbrugsindustri gjaldt det en ansøgning om et 3D infrarødt ansigtsgenkendelsessystem, som dog ikke fik penge i denne omgang.

"Jeg er dog ikke i tvivl om, at RoboCluster nu har en position, så vi kan være med til at få midler til flere gode og spændende projekter fra Højteknologifonden, hvis blot virksomhederne og forskningsinstitutionerne henvender sig med projekter med potentiale," siger centerleder, Rune Larsen, RoboCluster.

Læs mere om Højteknologifonden på www.hoejteknologifonden.dk.

Om RoboCluster
RoboCluster er et nationalt kraftcenter for robot- og automationsteknologiske løsninger.

I RoboCluster samles leverandører og aftagere fra branchen samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner med speciale i intelligente mekaniske produkter.
Kraftcenteret skaber sammenhæng mellem parterne og sikrer optimale betingelser for vækst og innovation i branchen.

RoboCluster blev etableret i foråret 2002 med et sekretariat med base på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi ved Syddansk Universitet.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om projekt Hi-Tec Elitetræer, er du velkommen til at kontakte projektleder Niels Korsager Andersen, telefon 65 50 39 98 eller e-mail niels.korsager@robocluster.dk.
Hvis du vil vide mere om RoboCluster er du velkommen til at kontakte sekretariatet, centerleder Rune Larsen på telefon 65 50 36 52, mobil 60 11 36 52 eller rune.larsen@robocluster.dk.
Du kan også læse mere om RoboCluster på www.robocluster.dk.

Relevant information

http://www.robocluster.dk


Pressekontakt


Firma

RoboCluster
Forskerparken 10
5230 Odense m, Danmark

  6550 3652
  6550 3652

http://www.robocluster.dk

Modtag nyheder fra RoboCluster på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire