Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/08-06   -   Pressemeddelelse

Tusindvis af målinger på bare 60 sekunder

Når en næsten færdig katalysator ruller hen ad samlebåndet på Haldor Topsøes fabrik i Frederikssund, gør den et lille stop. På bare ca. 60 sekunder bliver katalysatoren opmålt 4000 forskellige steder - uden menneskelig indblanding.

Når katalysatoren fortsætter sin vej i produktionen, er dens vægt registreret med en opløsning på 1 gram og radius og højde med en opløsning på 1/10 mm.

På den måde kan Haldor Topsøe A/S levere præcise oplysninger om hver enkelt katalysator til sine kunder.

- Måleenheden medvirker til at vi lever op til de krav der stilles til virksomheden som leverandør til automobilindustrien. Med den produktionshastighed og den præcision vi kræver, vil det være umuligt for vore operatører at udfører opgaven, siger produktionschef Henrik Wagner-Pedersen Haldor Topsøe, der har købt det avancerede måleudstyr hos Unisensor A/S, og nu er ved at få installeret endnu en målestation i produktionen.

Strenge kvalitetskrav
Katalysatorer til lastbiler er en stor succes for Haldor Topsøe A/S, der primært afsætter deres katalysatorer på det internationale marked og derfor har kunder i hele verden.

- Konkurrencen mellem produktionsvirksomhederne er hård, især hvis man som Haldor Topsøe A/S konkurrerer på det globale marked. Derfor synes jeg også, at vores automatiske målestation er et godt eksempel på, hvordan vi i Danmark - med anvendelse af innovativ og avanceret teknologi - er i stand til at understøtte en produktion på et yderst konkurrencepræget marked, hvor kvalitet og pris konstant er i fokus, siger direktør Jens Haugaard, Unisensor A/S.

Selv om globaliseringen er en konstant trussel, har Haldor Topsøe A/S flere gange udvidet produktionen på virksomhedens anlæg i Frederikssund. Produktionsprocesserne bliver løbende optimeret for at opnå de lavest mulige omkostninger den bedst mulige kvalitet, og samtidig forbedre det interne og eksterne miljø.

Selve katalysatoren er cylinderformet, og Haldor Topsøes kunder ønsker en helt præcis angivelse af dimensionerne, herunder vægt, højde, og radius. Dette er en krævende opgave på grund af formen, og fordi en katalysator kan veje op til 30 kg og skal vejes med en opløsning af 1 gram. Radius og højde måles med en opløsning på 1/10 mm. Måleresultatet anvendes i et datablad, som følger med produktet til Haldor Topsøes kunder. Kun ved hjælp af automation er det muligt at leve op til kundernes høje krav til kvalitet.

Hos Haldor Topsøe er opmålingen af katalysatorerne nu automatiseret takket være Unisensors helt specielle måleudstyr, der er i stand til at foretage flere tusinde målinger på hver enkelt katalysator på bare ca. 60 sekunder.

Målestationen er sammensat af en vægt og en ringsensor, der måler emnets radius og en liniesensor, der måler højden i tusindvis af punkter, hvorved man opnår en fuldstændig kortlægning af katalysatoren. Ringsensoren består af 24 afstandssensorer, der måler afstanden til emnet ved hjælp af det såkaldte trianguleringsprincip. Et princip, som gør det muligt at måle med en meget fin opløsning. Sensoren belyser emnet med en laser, og et kamera modtager refleksionen. Herefter beregner en computer afstanden ud fra kamerabilledet.

Det samme princip anvendes for liniesensoren til måling af katalysatorens højde og planhed. Liniesensoren måler højden for katalysatoren i op til 250 punkter på samme tid.

Endnu en målestation på vej
Unisensor A/S leverede den første integrerede målestation til måling af katalysatorer i foråret 2005 og i 2006 leveres endnu et system til Haldor Topsøe A/S.

- Målestationerne er resultat af en avanceret udnyttelse af robotteknologien, der trækker på hele spektret af den gode ingeniørkunst, mener direktør Jens Haugaard, Unisensor A/S:

- Vores målestationer indgår i en produktionscelle, hvor en robot fra robotproducenten ABB A/S udfører en række håndteringsopgaver i produktionsprocessen.

På et givet tidspunkt i denne proces afleverer robotten en katalysator til Unisensors målestation, der måler katalysatoren. Når målestationen har gennemført målingen, sender den et signal til robotten, der fjerner katalysatoren fra målestationen, og sender den videre i produktionen, siger direktøren, hvis medarbejdere har speciale i optik, belysning, kamera, billedbehandling og elektronisk design og derfor godt rustede til at løse de ingeniørmæssige udfordringer.

RoboCluster SupplyNet
Unisensor A/S er medlem af RoboCluster SupplyNet. Via SupplyNet har Unisensor A/S adgang til en unik viden på forsknings- og undervisningsinstitutionerne, hvor de kan trække på kompetencer fra landets forskere på området. Unisensor A/S deltager desuden i udviklingsprojekter under RoboCluster, som udvikles sammen med forskere og udviklere på videninstitutionerne.

ABB A/S, som har leveret selve robotenheden, er i øvrigt også medlem af SupplyNet, der fungerer som et forretningsorienteret samarbejde, hvor medlemmernes indbyrdes relationer styrker deres evne til at opbygge fleksible, konkurrencedygtige og kundetilpassede løsninger.

Om Haldor Topsøe A/S
Haldor Topsøe A/S har i mange år udviklet, fremstillet og solgt katalysatorer og processer til mange formål, heriblandt miljø katalysatorer og processer til rensning af røggasser fra f.eks kraftværker, dielselmotorer til lastbiler, skibsmotorer og kemiske industrier.

Virksomheden har en årlig omsætning på to en halv milliard kroner og ca. 1600 medarbejdere, hvoraf de 1350 er fordelt på to afdelinger i Frederikssund og Lyngby.

Læs mere om Haldor Topsøe A/S på www.topsoe.com

Om Unisensor
Unisensor A/S i Gørløse nær Hillerød udvikler og producerer en række sensorer til industrien og til den medicinske sektor. Kravene til især medicinsk udstyr er meget strenge, og Unisensor A/S har derfor etableret et kvalitetsstyringssystem, så alle trin i udviklingsarbejdet og produktionen bliver dokumenteret.

Unisensors sensorer benytter sig af den såkaldte trianguleringsteknik. Kort fortalt består den i, at et givet emne belyses med en laser, og et kamera registrerer lysrefleksionen via specialdesignet optik.

Unisensor er medlem af RoboCluster SupplyNet og arbejder tæt sammen med Danmarks Tekniske Universitet, DTU og Syddansk Universitet. Virksomheden deltager blandt andet i projekter vedrørende nanoteknologi sammen med DTU.

Unisensor ejes af ledelsen og folk fra ledelsesgruppen i Giga, som blev solgt til Intel for 4 år siden.

Læs mere om Unisensor A/S på www.unisensor.dk

RoboCluster SupplyNet
RoboCluster er et syddansk kompetencenetværk for robot- og automationsteknologiske løsninger. RoboCluster består af leverandører og aftagere i branchen samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner med speciale i robot- og automationsteknologi.

RoboClusters SupplyNet er det tilhørende netværk for leverandører og teknologiudviklere fra robot- og automationsbranchen. Fælles for medlemmerne er, at de har sat fokus på et forretningsorienteret samarbejde og gensidig udnyttelse af spidskompetencer.

Netværket tæller 27 virksomheder, der tilsammen står for hver tredje nye robotinstallation i Danmark.

Læs mere om RoboCluster og RoboCluster SupplyNet på www.robocluster.dk.

Yderligere oplysninger

Haldor Topsøe A/S, Produktionschef Henrik Wagner-Pedersen, telefon; 45 27 28 68

Unisensor A/S, direktør Jens Haugaard, telefon 48 27 92 10

RoboCluster SupplyNet, RoboCluster og RoboCluster SupplyNet, projektleder Claus Risager, telefon 22 70 59 62


Relevant information

http://www.robocluster.dk


Pressekontakt


Firma

RoboCluster
Forskerparken 10
5230 Odense m, Danmark

  6550 3652
  6550 3652

http://www.robocluster.dk

Modtag nyheder fra RoboCluster på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire