Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/05-07   -   Pressemeddelelse

1.3 millioner kroner til udvikling af en æblehøstrobot

Robotklyngen RoboCluster igangsætter et nyt projekt om udvikling af en robot til automatisk frugtplukning. Med en bevilling på 1.3 millioner kroner fra Fødevareministeriet vil danske frugtavlere og eksperter fra Teknologisk Institut udvikle en banebrydende, ny og innovativ robot, der automatisk, effektivt og nænsomt kan plukke modne frugter fra træer.

Det brugerdrevne innovationsprojekt udspringer af en henvendelse fra en gruppe danske frugtavlere, der ønsker en robot til æbleproduktion. Avlerne er stærkt afhængige af sæsonarbejdere til sikring af høsten, og det danske lønniveau presser frugtavlernes konkurrenceevne. Det kalder på en procesoptimeret produktion i de danske frugtplantager, hvor det manuelle arbejde i forbindelse med beskæringen, udtyndingen og især høst af æblerne reduceres til fordel for en effektiv, fleksibel og automatiseret metode.

"Robotteknologien vil være med til at fjerne de ensidige hårde arbejdsbelastninger som plukning af frugten er, og den vil afhjælpe vores behov for arbejdskraft i sæsonen. For selv om der pt. er ledig arbejdskraft uden for Danmarks grænser, vil det på lang sigt ikke være en holdbar løsning. Jeg tror også, at vi med robotteknologi vil kunne høste frugten ud fra andre modenhedsparameter end dem, der bruges i dag. Fx at frugten høstes i størrelser og sorteres allerede i plukningen, hvilket vil gøre det efterfølgende salg mere rationelt. Ligesom jeg ser muligheder inden for sygdomsbekæmpelse, frugtudtynding og præciseret bladgødskning, hvor vi kan optimere den anvendte næringsstoftilførsel," siger Jan Jager fra Kærsbo Frugtplantage.

Med udgangspunkt i frugtavlernes behov og en bevilling på 1.3 millioner kroner fra Fødevareministeriet etablerer RoboCluster nu et innovationsprojekt om udvikling af en robot, der kan øge produktkvaliteten, optimere høstkapaciteten og forbedre arbejdsmiljøet. Samtidig skabes grobund for en højteknologisk fremstilling af avanceret udstyr og robotter til frugtavl med et internationalt afsætningspotentiale.

Det er eksperter fra Teknologisk Institut, der bidrager med den tekniske viden og står for konstruktionen af selve robotten, mens virksomheder fra leverandørnetværket RoboCluster SupplyNet vil blive inddraget som kommercielle partnere. Robotten skal afprøves i Kærsbo Frugtplantage.

"Der findes i dag ikke nogen kommerciel maskine til høst af æbler, og en succesfuld udvikling kræver derfor i høj grad et tværfagligt sammenspil i netværket. Fremstillingen af en æblehøstrobot er et komplekst problem. Vi møder store begrænsninger, når vi arbejder med biologisk materiale. Træernes og æblernes vækst er meget tilfældig, og robottens arbejdsforhold kan derfor virke kaotisk, sammenlignet med de forhold en industrirobot normalt arbejder under. Derudover arbejder robotterne udendørs under forhold, som ikke altid er gavnlige for følsom elektronik," siger projektleder Christian Klit Johansen fra RoboCluster.

Forsøgsplanlægningen, der skal sikre, at løsningen kan anvendes på flere sorter og under forskellige forhold bliver koordineret af BSBioSystems, der har ca. 25 års forskningserfaring inden for området, mens en industriel designer tilknyttes til konceptudvikling og sparring omkring udformning og design af robotten.

Yderligere oplysninger om projektet
Christian Klit Johansen, projektleder
RoboCluster, Forskerparken 10, 5230 Odense M
tlf. 6550 3989

Kurt Bo Genefke
Teknologisk Institut, Forskerparken 10, 5230 Odense M
Tlf. 7220 3981

Læs mere om projektet på http://www.robocluster.dk/projekter/automatisk_frugtplukker

Om RoboCluster
RoboCluster er et kompetencenetværk omkring robotter, automation og intelligente mekaniske systemer, med base i Odense. Netværket består af leverandører og aftagere i branchen samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner med speciale i robot- og automationsteknologi.

Gennem innovationsprojekter og netværksaktiviteter bygger RoboCluster bro mellem industriens parter og forsknings- og uddannelsesinstitutionerne og sikrer optimale betingelser for vækst og innovation i robot- og automationsbranchen. Det handler om at skabe sammenhæng i den totale værdikæde gennem et tværgående samarbejde, hvor teknologi, viden og kompetencer inden for robot- og automationsteknologiske løsninger samles og videreudvikles med henblik på at styrke branchens nationale og internationale konkurrenceevne.
Læs mere på www.robocluster.dk

Om Teknologisk Institut
Teknologisk Institut er en privat, selvejende og almennyttig virksomhed. Teknologisk Institut befinder sig i krydsfeltet mellem erhvervslivet, forsknings-/uddannelsessektoren og det offentlige og deltager således i samfundsnyttige udviklingsprojekter i tæt samarbejde med førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Forsknings- og/eller teknologibaseret viden formidles og forædles til dansk erhvervsliv.

Teknologisk Institut har i en årrække fokuseret på robotteknologi med en perlerække af innovative robotprojekter i porteføljen. Teknologisk Institut er en erfaren deltager i alle former for udviklingsprojekter med både tekniske såvel som ledelsesmæssige erfaringer.
Læs mere på www.teknologisk.dk og www.teknologisk.dk/robot

Om BSBioSystems
BSBiosystems udfører udviklings- og forskningsopgaver for producenter og industri inden for gartneri, frugtavl, landbrug, anden primærproduktion samt følgeindustri. Opgaverne omfatter: vejledning i valg af teknologi til forelagte opgaver, målrettet udvikling af teknologi og forskningsopgaver. BSBiosystems er oprettet i 2006 af den nuværende ejer Bent S. Bennedsen, der har 25 års erfaring med forskning, udvikling og undervisning indenfor de fleste aspekter af teknologi.
Læs mere på www.bsbiosystems.com

Om Kærsbo Frugtplantage
Kærsbo Frugtplantage ligger på Fyn i Nr. Broby og blev anlagt i 1967. Plantagen avler æblesorterne Gloster, Santana, Mutzu, Rød Ingrid Marie, Elstar og Discovery og pærerne Clapps og Clara Frijs. Den nuværende ejer har haft ejendommen siden 1985.
Læs mere på www.kaersbo.dk

Relevant information

http://www.robocluster.dk/projekter/automatis


Pressekontakt


Firma

RoboCluster
Forskerparken 10
5230 Odense m, Danmark

  6550 3652
  6550 3652

http://www.robocluster.dk

Modtag nyheder fra RoboCluster på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire