Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/06-03   -   Pressemeddelelse

Nu forbedret adgang til information om CISG - FN´s konvention om aftaler om internationale køb

På portalen www.cisg.dk har forskere, erhvervsliv, advokater, jurister og andre interesserede nu mulighed for at browse i, søge og bestille relevant information og litteratur om FN's konvention om aftaler om internationale køb. Således er der på www.cisg.dk nu mulighed for at læse information online, bestille/hjemlåne via opslag i bibliotek.dk eller at se forfatternes samlede produktion som opført i forskningsdatabasen.dk.

"Gennem integrationen af det elektroniske biblioteks ressourcer har www.cisg.dk skabt et unikt redskab til at holde sig orienteret om CISG. Konventionen fastsætter køberetlige regler der som udgangspunkt gælder for mere end 2/3 af verdenshandelen. Virksomheder kan eksempelvis søge information om hvilke krav deres varer skal leve op til, hvis der er forskellige normer i sælgers og købers land, ligesom virksomhederne kan finde sager fra det virkelige liv, hvor danske importører og eksportører har fået "ørene i maskinen", og det lige fra salg af juletræer til fjernvarmerør. Endvidere gives forskere, advokater, studerende og andre interesserede en enestående mulighed for hurtig adgang til information og forskning om CISG, hvilken mulighed forstærkes gennem www.cisg.dk's samarbejde med andre tilsvarende baser fra bl.a. USA, Tyskland og Frankrig", udtaler René Franz Henschel, forsker ved Handelshøjskolen i Århus.

Portalen findes både i en engelsk og dansk version og giver hermed internationale brugere mulighed for at søge information om dansk forskning i CISG. Portalen indeholder endvidere en dansk-engelsk/engelsk-dansk CISG-ordbog, tekst om relevant lovmateriale, relevante links til såvel nationale som internationale databaser samt en oversigt over offentliggjorte studenterafhandlinger.

CISG Denmark er et samarbejde mellem de juridiske forskningsmiljøer på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i København og Handelshøjskolen i Århus. Portalen er støttet af og udviklet i samarbejde med Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - www.deff.dk.

www.cisg.dk redigeres og opdateres i henhold til det internationale CISG-koncept som Pace database on the CISG and International Commercial Law har opfundet, se http://www.cisg.law.pace.edu/

Relevant information

http://www.cisg.dk


Pressekontakt


Firma

Biblioteksstyrelsen
Nyhavn 31E
1051 København K, Danmark

  33733354
  33733354

http://www.bs.dk

Modtag nyheder fra Biblioteksstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire