Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/06-03   -   Pressemeddelelse

Biblioteksstyrelsen udbetaler den 30. juni 2003 årets biblioteksafgift

De 129.934.589 kr., som Folketinget har bevilget, deles i år af 8.230 forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, komponister, redaktører og andre som har skabt eller været med til at skabe de dansksprogede litterære værker i bogform eller på lydbånd, der står på landets folke- og skolebiblioteker. Det er næsten dobbelt så mange som i 2002, hvor en undergrænse på 5.000 kr. betød at kun 4.655 fik del i afgiftsbevillingen.

Undergrænsen for udbetalte beløb er efter en lovændring nu fastsat til 1.584 kr. Den medfører, at 11.853 af de i alt 20.083 tilmeldte til biblioteksafgiften ikke får del i bevillingen.

683.353 kr. er det største beløb der udbetales til en enkelt afgiftsmodtager, men langt de fleste beløb er betydeligt mindre.

4.114 personer eller ca. 50% af de som modtager biblioteksafgift, får mindre end 5.000 og andre 1.668 personer, ca. 20%, får mellem 5.000 og 10.000 kr.

227 personer, ca. 2,75%, får mere end 100.000 kr., i alt 44.712.816 kr. eller 34,4% af den samlede bevilling, medens de 5.782 personer, ca. 70%, der får mindre end 10.000 kr., deler 23.693.082 kr. eller ca. 18% af bevillingen.

En væsentlig del af grundlaget for fordelingen er bibliotekernes årlige indberetning til Biblioteksstyrelsen af deres bestand af bøger og lydbøger. Indberetningerne omfatter i år 604.038 titler som bibliotekerne havde i 61.812.048 eksemplarer

Jens Thorhauge
Direktør


For uddybning om biblioteksafgift henvises til Biblioteksstyrelsens hjemmeside www.bs.dk.

Relevant information

http://www.bs.dk


Pressekontakt


Firma

Biblioteksstyrelsen
Nyhavn 31E
1051 København K, Danmark

  33733354
  33733354

http://www.bs.dk

Modtag nyheder fra Biblioteksstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire