Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/07-03   -   Pressemeddelelse

Det hybride bibliotek er nu en realitet i Danmark

Årets biblioteksstatistikker for folkebiblioteker og forskningsbiblioteker viser informationsteknologiens gennemslag i bibliotekerne.

Alle borgere kan nu få adgang til Internettet fra en pc'er på deres lokale bibliotek hvad enten de bor i Ledøje-Smørum eller i Aalborg. Størstedelen af alle folkebiblioteker giver nu borgerne internetadgang til deres kataloger samt til relevante faste medier som fx musik og multimedieprodukter. Derudover er der mulighed for elektronisk søgning og bestilling af materialer via den nationale online service bibliotek.dk. og for at få informationsservices på en lang række biblioteksportaler.

Formålet med udviklingen af det hybride bibliotek - som en kombination mellem faste og flydende medier - er at gøre bibliotekerne i stand til at understøtte og udvikle den fortsatte forandringsproces der præger brugernes benyttelse af relevante og tidssvarende biblioteksservices. Med andre ord at kombinere det fysiske, velkendte bibliotekstilbud med det nye elektroniske bibliotek som en vigtig del af vores teknologiske og samfundsmæssige omstillingsproces. Årets statistik viser at målet praktisk talt er nået med en solid indsats fra bibliotekerne. Aktivitetsniveauet på bibliotekerne er højt, og rundt omkring i landet arbejdes der fortsat hårdt på at sikre udviklingen af det hybride bibliotek og adgangen til relevant information og viden, også for fremtiden.

Ikke overraskende peger statistikken på en stigning i benyttelse af webressourcer. Samtidig kan der mere overraskende konstanteres en stigning i udlånet på 0,6 mio. enheder. Bogudlånet udgør ca. 70 % af folkebibliotekernes udlån, men er faldende til fordel for stigningen i udlånet af musikbærende materialer, multimedier, videogrammer og lydbøger. Tendensen der peger i retning af borgernes øgede benyttelse af det hybride bibliotek, slår også igennem i statistikken for forskningsbibliotekerne hvor den ligeledes viser en øget benyttelse af elektronisk materiale. Her udgør de elektroniske ressourcer nu 36,3% af den samlede benyttelse.

Årets biblioteksstatistikker kan hentes elektronisk på Biblioteksstyrelsens hjemmeside: http://www.bs.dk/. Den trykte udgave kan bestilles ved henvendelse til bs@bs.dk. For yderligere information om aktiviteter og udvalgte udviklingsprojekter på landets biblioteker, se Biblioteksstyrelsens Årbog 2002 som ligeledes kan hentes elektronisk på: http://www.bs.dk/publikationer2.ihtml?id=3160.

Relevant information

http://www.bs.dk


Pressekontakt


Firma

Biblioteksstyrelsen
Nyhavn 31E
1051 København K, Danmark

  33733354
  33733354

http://www.bs.dk

Modtag nyheder fra Biblioteksstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire