Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/09-03   -   Pressemeddelelse

Ny rapport peger på løsningsmodeller for videnskabelig publiceringskrise

De seneste 10 år har på internationalt plan vist en kraftig vækst i videnskabelig forskningspublicering baseret på ny kommunikationsteknologi og softwareprodukter. Alligevel er der krise i videnskabelig forskningspublicering. Krisen har endnu ikke nået sit klimaks, og de reelle konsekvenser er ikke alle kommet for dagens lys.

Den 1. september 2003 blev rapporten ´Fremtidens Forskningspublicering´ elektronisk publiceret. Rapporten er udarbejdet af Biblioteksstyrelsen på opdrag fra Nordiska samarbetsnämnden för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter NOP-HS.

NOP-HS ønsker med udgivelse af rapporten at bidrage til en fortsat diskussion om forskningspubliceringens fremtid, og dens betingelserne i omstillingsprocessen fra den trykte til den elektronisk virkelighed.

Rapporten belyser paradigmeskiftet inden for nordisk forskningskommunikation og giver et overblik over ´state-of-the-art´ for videnskabelig forskningspublicering. Ligeledes peges der på internationale tiltag i udvikling af modeller for fremtidens publicering og formidling.

Rapportens hovedpointe er at mange små nordiske videnskabelige tidsskrifter må udgives elektronisk for at overleve. Overlever de ikke er der en risiko for at forskning på de nordiske sprog reduceres betydeligt.

Rapporten konkluderer blandt andet at der er et aktuelt behov for en fælles nordisk indsats for at skabe grundlag for vækst i forskningsformidling. Dette kan eksempelvis sikres ved - på nordisk niveau - at stille publiceringsværktøjer, teknisk infrastruktur, information og kompetence til rådighed for forskerkredse. Kun på den måde kan nye tidsskrifter og udgivelsesformer vokse frem.
Ligeledes peger rapporten på at etableringen af nye videnskabelige netværk for forskningskommunikation er et andet væsentligt indsatsområde som kan bidrage til kvalitetssikring gennem peer reviewing i fremtidig forskningspublicering.

Rapporten kan hentes elektronisk på nedenstående link Biblioteksstyrelsens hjemmeside: http://www.bs.dk/publikationer2.ihtml?id=3221 eller på Nordiska Publiceringsnämnden för Humanistiska och Samhällsvetenskapliga tidskrifter NOP-HS's webside: www.nos-nop.org.

Kontaktperson NOS/NOP-sekretariatet Vetenskapssekreterare Susanna Sepponen Tlf. + 358 9 7748 8443, E-mail: susanna.sepponen@aka.fi

Relevant information

http://www.bs.dk


Pressekontakt


Firma

Biblioteksstyrelsen
Nyhavn 31E
1051 København K, Danmark

  33733354
  33733354

http://www.bs.dk

Modtag nyheder fra Biblioteksstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire