Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/09-03   -   Pressemeddelelse

Erhvervslivet sikres adgang til elektroniske tidsskrifter

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) har indgået en ny aftale der skal sikre private erhvervsvirksomheder adgang til den elektroniske, videnskabelige tidsskriftdatabase Wiley Interscience.

For danske virksomheder betyder det at de i dag kan få adgang til flere tidsskrifter og forskningsresultater til en langt mere fordelagtig pris end den som den enkelte virksomhed i de fleste tilfælde har mulighed for at forhandle sig frem til.

"Et banebrydende resultat for dansk erhvervsliv", kalder Kim Østrup, direktør i IBM og formand for styregruppen bag DEF, aftalen og siger: "De store prisstigninger på elektroniske tidsskrifter er mange steder ved at slå bunden ud af budgetterne på de vidensproducerende institutioner. Dette er et alvorligt problem for dansk forskning og erhvervsliv - da adgang til de nyeste forskningsresultater er en helt altafgørende konkurrenceparameter for dansk forskning og økonomi. I Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek er vi derfor meget tilfredse med Wiley-aftalen der netop sikrer private erhvervsvirksomheder adgang til forskningsresultater på lige fod med de statslige forskningsinstitutioner."

Alle private virksomheder med et årligt forbrug på under $50.000 har mulighed for at tilmelde sig abonnement på Wiley Interscience via DEF, dvs. adgang til indholdsfortegnelser og abstracts fra ca. 1000 tidsskrifter, bøger, referenceværker mv. og mulighed for at læse artikler online fra pt. 300 videnskabelige tidsskrifter. Ved at indgå aftale om adgang til Wiley via DEF sikrer virksomheden adgang til alle tidsskrifter med mulighed for pay-per-view ($25) for de resterende titler, der ikke er abonnement, samt garanti for et loft på 6,5% på fremtidige prisstigninger.

Wiley Interscience tilbyder bl.a. adgang til følgende tidsskrifter: Angewandte Chemie International Edition, ELECTROPHORESIS, International Journal of Cancer, Strategic Management Journal, Cancer, Biotechnology and Bioengineering, PROTEOMICS, Rapid Communications in Mass Spectrometry, American Journal of Medical Genetics og European Journal of Organic Chemistry.

Ønsker din virksomhed adgang til Wiley Interscience gennem DEF, kontakt venligst konsulent Anette Schneider fra sekretariatet på asc@bs.dk.

Et andet eksempel på vellykket samarbejde gennem DEF er den aftale med Københavns Kommune der for et par uger siden sikrede kommunens borgere adgang til en række elektroniske tidsskrifter og databaser af høj kvalitet.

Direktør i Biblioteksstyrelsen Jens Thorhauge, der sidder i styregruppen for DEF, glæder sig over at DEF-samarbejdet har gjort det lettere for ´almindelige´ mennesker at få adgang til de elektroniske tidsskrifter som ofte er forbeholdt forskere og studerende ved landets universiteter, og han siger: "At vores forhandlinger med forlagene direkte kommer offentligheden og den enkelte borger til gode, er aftalen med Københavns Kommunes biblioteker, et rigtig godt eksempel på. På trods af de generelt meget høje priser på adgang til elektroniske tidsskrifter, blev det for nylig netop muligt for københavnerne at få adgang hjemmefra til kvalificeret læsestof om alt lige fra krybdyr over opera til biografier. Denne aftale kom netop i stand på baggrund af et vellykket samarbejde med Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek."

Relevant information

http://www.deflink.dk


Pressekontakt


Firma

Biblioteksstyrelsen
Nyhavn 31E
1051 København K, Danmark

  33733354
  33733354

http://www.bs.dk

Modtag nyheder fra Biblioteksstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire