Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/12-11   -   Pressemeddelelse

Oversete Børn

Den 18. december skrev Niels-Anton Rasmussen, til Julie Skovsby og de øvrige medlemmer af Folketingets sundhedsudvalg for at gøre opmærksom på et problem, han ofte møder i sin daglige arbejde som psykiater.

Problemet er, at børn af forældre med angst eller depression overses, og det kan få alvorlige konsekvenser.
Henvendelsen til Sundhedsudvalget er for at gøre opmærksom på, hvordan situationen ser ud - set fra en praktiserende psykiaters skrivebord.
Siden 1986 har han arbejdet med specialet psykiatri. I de seneste 12 år har han fungeret som privat praktiserende psykiater. De fleste af hans klienter henvises fra den praktiserende læge med enten angst eller depression (ca.75 pct. af henvisningerne). I de seneste 12 år har han haft kontakt med ca. 3.000 nye klienter, dvs. 2.200 med angst eller depression. Desuden har Niels-Anton Rasmussen tidligere været daglig leder på en forskningsafdeling for afefktive sygdomme i Risskov og deltaget i flere forskningsprojekter vedrørende depression (bl.a. medlem af DUAG gruppen).

Angst og depression er sygdomme, der griber ind i hele familien. Børnene er her de mest sårbare. Desværre glemmer man ofte børnenes problemer, specielt glemmer man de "stille børn", dem der ikke giver åbenlyse problemer.
Børn er solidariske overfor forældrene. De prøver at beskytte dem. Nogle børn kan reagere med skyld over at mor eller far er blevet syg. Forældrene er mange gange klar over dette problem og føler skyld over at børnene føler skyld.
Det er en ond cirkel, og situationen er meget kompleks.

Det er først for nyligt Niels-Anton Rasmussen er blevet klar over, at der findes nogle muligheder for at hjælpe disse børn. Men indsatsen skal målrettes. Det system vi kender i dag, kan ikke rumme netop denne problemstilling. Der er heller ikke nok åbenhed om problemet.
Han har i flere år tænkt over problemstillingen. Resultatet af dette blev, at han i slutningen af 2010 og starten af 2011 tog initiativ til at oprette en fond til børn af psykisk syge forældre (primært for sygdommene angst og depression). Niels-Anton Rasmussen hyrede en advokat, der sammen med ham lavede en ansøgning til Civilstyrelsen. Det blev til et afslag, da han ikke havde de nødvendige 300.000 kr.

Formålet med fonden er at skabe fokus på børnene til forældre med angst og depression. Der er behov for en koordineret indsats af de tiltag, der findes, og at afprøve nye metoder.
Børnene skal ikke ses som syge og skal ikke behandles som sådan,
De skal hverken have traditionel terapi eller medicin. Problemerne kan f.eks. bearbejdes via leg og rollespil.
At hjælpe disse børn kan ses som primær forebyggelse.

I den nuværende fase forsøger Niels-Anton Rasmussen at finde 300.000 kr. for at få fonden oprettet.
Pengene indbetales på en spærret konto (Jyske Bank, reg. nr: 7248, kontonr. 2012001), uden muligheder for hævninger til andre formål end det anførte.
Som yderlig sikkerhed for uberettigede hævninger vil regnskabet for kontoen blive gennemgået af revisor.
Første trin er at arrangere et ophold for børnene sammen med forældrene.

Personer med erfaring fra børneteater skal arbejde med børnene. Undertegnede står for psykoedukation af forældrene.
Kan der ikke indsamles 300.000 kr. vil de indsamlede penge gå til foreningen Børns Vilkår eller lignende organisation.

Sammen med henvendelsen modtog Sundhedsudvalgets medlemmer en lille bog med postkortdigte, der alle beskriver forskellige problemstillinger Niels-Anton Rasmussen har mødt i psykiatrisk speciallægepraksis.

Relevant information

http://www.forlagetanton.dk


Pressekontakt


Firma

Psykiatrisk klinik i Skanderborg
Krøyer Kielbergsvej 7a
8660, Danmark

  86571060/ 22401214
  86571060/ 22401214

http://www.forlagetanton.dk

Modtag nyheder fra Psykiatrisk klinik i Skanderborg på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire