Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/12-23   -   Pressemeddelelse

Ny guide skal bidrage til mere miljøvenlig transportEn fjerdedel af CO2-udledningen i Europa kommer fra transportsektoren. For at fremme den grønne omstilling har EU vedtaget et klassifikationssystem, der skal gøre det lettere for kunderne at prioritere virksomheder, der bidrager til mere klimavenlig transport. Nu lancerer Continental en taksonomiguide, der synliggør konkurrencemæssige fordele for flådeejere

Ifølge EU’s statistiske kontor var transportsektoren i 2021 ansvarlig for en fjerdedel af de i alt 3,4 mia. tons CO2, der blev udledt i Europa. Vejtransporten tegnede sig for 740 mio. tons CO2, og heraf stod lastbiler samt busser for 207 mio. tons.

Nyt klassifikationssystem
For at fremme den grønne omstilling og bidrage til, at landene i EU når de fastsatte mål om CO2-reduktion har EU indført en såkaldt ”Taksonomiordning”. En taksonomi er et klassifikationssystem, der i EU-landene skal bidrage til at fremme den grønne omstilling inden for seks overordnede emner.

I forhold til transportsektoren skal Taksonomiordningen sørge for gennemsigtighed, så kunderne kan prioritere virksomheder, der dokumenterbart gør en indsats for at reducere den negative påvirkning af miljøet eksempelvis ved deres udledning af CO2.
- Mange transportvirksomheder og ejere af større bilflåder har jo allerede i dag gang i mange tiltag for at reducere brændstofforbrug og CO2-aftryk. Efterspørgslen på eldrevne varevogne og personbiler stiger, og til den tunge transport er de første brintstationer opstillet i Tyskland og på vej i Danmark, siger adm. direktør Georg Nielsen fra Continental Dæk Danmark A/S.

Informationsside skal hjælpe flådeejere
Continental-koncernen leverer både dæk og informationsteknologi til autobranchen, transport-sektoren og industrien. For at gøre det lettere for transportvirksomheder, busselskaber og flådeejere at dokumentere deres mere klima- og miljøvenlige indsatser har den tyske industrigigant udviklet en ny taksonomiguide, der skal bidrage til større gennemsigtighed, bedre dokumentation og øget konkurrenceevne i markedet for de kunder, der prioriterer klimaindsatser og -resultater.
- Den nye informationsside forklarer taksonomireglerne, og vores konsulenter kan supplere med individuel rådgivning til transportvirksomheder og flådeejere om, hvordan de kan reducere klimaaftrykket og de samlede omkostninger, fortæller Georg Nielsen og uddyber:
- Når europæiske og danske virksomheder har en vis størrelse, skal de indberette deres klima-aftryk til EU’s Taksonomiordning. Her indgår eksempelvis kørsel af varer også i indberetningerne, så de transportvirksomheder, der kan dokumentere indsatser og resultater for deres kunder, opnår en vigtig fordel i forhold til konkurrenterne, fortæller Georg Nielsen.

Valg af dæk bidrager til klimaaftrykket
Hos Continental i Danmark oplever man en stigende efterspørgsel på energieffektive dæk, hvor flådeejere og forhandlernettet er blevet mere opmærksomme på udbudsmateriale, der kræver mere fokus på LCA og TCO, altså livscyklus-analyser og totalomkostninger i hele dækkets levetid frem for kun indkøbsprisen.
- I forhold til dæk kan man på EU’s register for energimærkning se, hvilke produkter, der lever op til Taksonomien. Den kræver bl.a., at dækkene hører til i de to bedste klasser, når det gælder rullemodstand og støj. Herudover har Continental-koncernen udviklet forskellige teknologiske løsninger, der kan reducere brændstofforbrug og øge rækkevidden på dækkene. Alt sammen tiltag, der bidrager til reduktion i udgifter og udledning, fortæller adm. direktør Georg Nielsen.

FAKTA om Continental-koncernen
• Continental blev grundlagt i 1871. I 2022 omsatte koncernen for 39,4 milliarder Euro og beskæftiger i dag flere end 200.000 medarbejdere fordelt på 57 lande og markeder.
• Koncernen er blandt de teknologisk førende inden for dækproduktion og tilbyder et bredt produktsortiment til personbiler, erhvervs- og specialkøretøjer samt cykler og motorcykler.
• Dæk-divisionen har 24 produktions- og udviklingssteder verden over. Porteføljen omfatter løsninger og services til dæk og flådeapplikationer samt digitale styringssystemer. Divisionen beskæftiger flere end 57.000 ansatte og omsatte i 2022 for 14 milliarder Euro.

Relevant information

Continental Dæk Danmark webside
www.continental-daek.dk/

Video om den nye taksonomi-informationsportal
https://www.youtube.com/watch?v=5RnGmQL4y_Y

Det europæiske produktregister for energimærkning
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres


Billeder


Pressekontakt

Georg Nielsen
Adm. direktør
  +45 43 23 04 45
Casper Svanemose
Marketingchef
  22 30 71 31

Firma

Continental Dæk Danmark A/S
Banemarksvej 50 E 1
2605 Brøndby, Danmark

  +45 43 23 04 00

https://www.continental-tires.com/dk/da.html

Modtag nyheder fra Continental Dæk Danmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire