Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/10-12   -   Pressemeddelelse

Cura Pleje A/S forbereder systemeksport af dansk hjemmepleje til Kina

Cura Pleje A/S, der yder privat hjemmepleje til borgere i syv nordsjællandske kommuner, er sammen med en række andre virksomheder i tæt kontakt med Kina på opfordring fra Eksportrådet, der hører under Udenrigsministeriet

Der er gang i Kina, og selvom finanskrisen også har præget kinesisk økonomi, så buldrer den helt anderledes frem, end vi oplever det i Europa og Danmark.
Både den tidligere og den nuværende regering har derfor meget naturligt udpeget Kina som et af de væsentligste samarbejdslande for Danmark.

Og det er ikke kun fysiske produkter, der samarbejdes om. Som i Danmark vokser antallet at ældre i Kina markant i disse år, og det stiller nye og øgede krav til plejesektoren. Der mangler således 3,4 millioner plejehjemspladser i Kina, og landet opfordrer private og udenlandske investorer til at deltage i at dække behovet.

Eksportrådet er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme.

Eksportrådets formål med at invitere danske virksomheder med til Kina er derfor på den ene side at give danske virksomheder indblik i ønskerne og kravene fra det kinesiske marked, og på den anden side at vise kineserne den høje danske kompetence inden for design, drift, uddannelse, materialer, byggeri og teknologi til plejehjem.

- Ud over plejehjem er der også et stort ønske fra de kinesiske myndigheder om at etablere en effektiv løsning for pleje hjemme hos brugerne, som vi kender det fra Danmark. Det er jo netop vores spidskompetence, siger adm. direktør Henrik Stæhr fra Cura Pleje A/S, der er en af de virksomheder, der har været i Kina af flere omgange i løbet af 2012.

I juni måned tog Cura Pleje og cirka 15 andre danske virksomheder således første gang imod invitationen fra Eksportrådet om at tage med på en tur til Chongqing og Chengdu i det vestlige Kina. De økonomiske vækstrater ligger omkring 15 procent i disse områder mod cirka 8-9 pct. for hele Kina. Mildt sagt andre tal end man opererer med i Danmark og Europa.

Denne rejse er siden fulgt op af en tur til Shanghai, og interessen fra kinesernes side er så stor, at Henrik Stæhr til november endnu en gang rejser til Chongqing og Chengdu for at fortsætte dialogen.

Eksportrådet har benyttet de danske delegationsbesøg til at introducere visionen D'Care, der står for "Danish Care" om at få etableret et privatfinansieret bæredygtigt dansk plejehjem i Vestkina, der skal hvile på kommercielle vilkår med Eksportrådet som facilitator og koordinator.

Cura Pleje A/S har hovedkontor i Allerød og betjener herfra borgere i syv nordsjællandske kommuner med hjemmepleje under frit valgs-ordningen, der har eksisteret i Danmark siden 2003. En succes, som altså nu står foran sit mulige gennembrud i Kina og måske også i Afrika, hvor Cura Pleje også anses for at være blandt de tunge eksportkompetencer.

- Vi er i øjeblikket i dialog med Danida og Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, IFU, om muligheden for satsning i et af de afrikanske lande, fortæller adm. direktør Henrik Stæhr, der før turene til Kina også har været i Afrika et par gange for at se nærmere på forholdene.

- Forholdene er jo markant anderledes både i Afrika og Kina, men jeg synes, det er utroligt spændende, at vi fra dansk side har opbygget en række kompetencer i den private sektor inden for ældreomsorg, som nu vækker interesse i udlandet. Som dansker kan man ikke undgå at blive stolt, når man bliver inviteret ud i verden for at fortælle om, hvad vi arbejder med i Danmark, siger Henrik Stæhr.

Cura Pleje har derfor etableret et selskab, der skal fokusere på privat hjemmepleje efter dansk model i udlandet. Virksomheden har eksisteret på det danske marked siden frit valgs-ordningen blev etableret på initiativ af daværende socialminister Henriette Kjær. Dermed er Cura Pleje A/S en af de ældste og mest erfarne virksomheder inden for levering af personlige pleje og praktisk bistand til borgere.


Billedtekster:
Adm. direktør Henrik Stæhr fra Cura Pleje A/S har bl.a. på Udenrigsministeriets opfordring flere gange været både i Afrika og Kina for at fortælle om den erfaring og viden, den danske virksomhed har opnået inden for personlig pleje og praktisk bistand til borgere i Danmark.

Adm. direktør Henrik Stæhr fra Cura Pleje A/S hilser på Yuan Xiao Yuan fra Kina, hvor der mangler 3,4 mio. plejehjemspladser alene i én af provinsbyerne i det vestlige Kina. Den danske virksomheds mangeårige erfaringer med personlig pleje og praktisk bistand til borgere under den danske frit valgs-ordning kan nu eksporteres til blandt andet Kina, såfremt der findes en model for samarbejde.


Relevant information

http://www.curapleje.dk


Billeder


Pressekontakt


Firma

Cura Pleje ApS
Rosenkæret 11C, 1.,
2860 Søborg, Danmark

  +4570231995

http://www.curapleje.dk

Modtag nyheder fra Cura Pleje ApS på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire