Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/02-13   -   Pressemeddelelse

Kit Claudi ind i bestyrelsen for privat hjemmeplejevirksomhed

Hvidovre Kommunes social- og arbejdsmarkedsdirektør, Kit Claudi, der efter en omlægning af administrationens funktionsområder fratrådte sin stilling i efteråret, er allerede i gang med en ny karriere.

Kit Claudi havde knap nok forladt sit topjob som direktør i Hvidovre kommune, før der var bud efter hendes kompetencer uden for kommunen.

Den erfarne 43-årige direktør er netop indtrådt i bestyrelsen for den private hjemmeplejevirksomhed Cura Pleje A/S, der leverer personlig pleje og praktisk bistand til borgerne i syv nordsjællandske kommuner

- Vi har gennem et par år forsøgt at få Kit Claudi med i bestyrelsen, men det har hun hidtil afslået på grund af hendes tidskrævende job og fordi hun som offentligt ansat direktør ikke havde mulighed for at være engageret i en privat virksomhed som vores, siger Cura Gruppens administrerende direktør Henrik Stæhr.

- Men da vi hørte, at Kit skulle stoppe i Hvidovre kommune tog vi igen kontakt, og nu er det endelig lykkedes os at få hende med ombord. Vi er sikre på, at hun med sin store ledererfaring fra den offentlige sektor kan bidrage med Cura Plejes fortsatte udvikling, og vi glæder os meget til samarbejdet, siger Henrik Stæhr.

En erfaren hjemmeplejevirksomhed - om Cura Pleje

Cura Pleje A/S yder personlig pleje og praktisk hjælp døgnet rundt under fritvalgs-ordningen, der blev vedtaget af Folketinget i 2003. Ordningen giver borgere, der er visiteret til hjælp i hjemmet, ret til at vælge mellem kommunen eller de godkendte, private leverandører. Cura Pleje har en stærk faglig profil og er en af de ældste og mest erfarne private virksomheder på området.

Virksomhedens sygeplejersker og sundhedsmedarbejdere har mange års erfaring i at løse alle former for komplekse opgaver i hjemmeplejen. Cura Pleje kommer dagligt hos borgere, der har brug for praktisk bistand og personlig pleje samt hos borgere med akutte sygdomme og tilstande, der kræver kompetent og professionel hjælp, såsom demente, hjerneskadede, cancer- og KOL patienter m.v.

Fagligt stærk profil - om Kit Claudi

Kit Claudi er oprindeligt uddannet cand. jur. med speciale i kommunalret fra Københavns Universitet i 1995. Efterfølgende har hun i 2005 suppleret med en Master i Public Administration fra CBS i København med en afhandling om "Kontrakters skabende kraft i den offentlige sektor", og i øjeblikket er hun ved at uddanne sig til EMCC-certificeret systemisk coach hos Rambøll.

- Jeg glæder mig til at komme ind i maskinrummet hos en privat leverandør, der er kendt som en seriøsog velforberedt virksomhed, der arbejder omsorgsfuldt og professionelt med deres opgaver, siger Kit Claudi, der også ser frem til drøftelserne i bestyrelsen om, hvordan man sammen med kommunerne og andre aktører kan udvikle hjemmeplejen i de kommende år, hvor velfærdsteknologi og ændrede samarbejdsformer mellem offentlige og private aktører forventes at ændre sig.

Rent jobmæssigt har Kit Claudi siden 1996 bevæget sig fra en specialkonsulentstilling og senere souschef og sekretariatschef i Københavns Kommune, inden hun kom til Hvidovre Kommune i 2008, først som social- og sundhedsdirektør, og siden 2011 som social- og arbejdsmarkedsdirektør. Hun har dermed erfaring som øverste ansvarlig for 3000 medarbejdere og et budgetansvar på knap 3 milliarder.

Bredt kompetencemix - om bestyrelsen

Foruden Kit Claudi består bestyrelsen i Cura Pleje A/S af adm. direktør Henrik Stæhr og driftsdirektør Jakob Damsgård fra Cura Pleje og direktør for Ergolet, Peter Harwith Nielsen. Tidligere vicedirektør i Bankinvest Michael Hovard Ekmann er indtrådt i bestyrelsen samtidig med Kit Claudi. Bestyrelsesformand er selvstændig kommunikationsrådgiver Lars Lindskov, der også er byrådsmedlem i Roskilde kommune.

Engagementet stopper ikke her

Udover sin nye post som bestyrelsesmedlem i Cura Pleje er Kit Claudi bestyrelsesmedlem i socialchefforeningens kreds Hovedstaden, Professionshøjskolen UCC, Akkreditering Danmark hvor hun er udpeget af Landsorganisationen af opholdssteder og endelig er hun repræsentantskabsmedlem i Danske Daginstitutioner.

Privat bor Kit Claudi i Hvidovre med mand og børn. Hun er født og opvokset i Hillerød, hvor hendes mor, Bente Claudi, i øvrigt er socialudvalgsformand, så interessen for det sociale område ligger til familien.

Relevant information

http://www.curapleje.dk


Billeder


Pressekontakt


Firma

Cura Pleje ApS
Rosenkæret 11C, 1.,
2860 Søborg, Danmark

  +4570231995

http://www.curapleje.dk

Modtag nyheder fra Cura Pleje ApS på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire