Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/04-12   -   Pressemeddelelse

Det offentlige er et stort marked for erhvervslivet

Greve Kommunes kommunaldirektør Allan Vendelbo orienterede om regler for handel med det offentlige på et møde i Greve Erhverv, hvor flere lokale virksomheder fik svar på aktuelle spørgsmål

Den offentlige sektor handler ind for mere end 300 milliarder om året, så for mange virksomheder udgør samhandel med stat, regioner og kommuner en stor andel af omsætningen og indtjeningen.

- Også Greve Kommune er en stor indkøber, der handler for mere end 300 millioner kroner om året ud af et samlet budget på 4,5 milliarder, så der er oplagte mulighed for de lokale virksomheder at byde ind på de mange forskellige udbud, hvis man har varer eller tjenesteydelser, som kommunen efterlyser.

Det fortalte kommunaldirektør Allan Vendelbo på et møde i ErhvervsCentret, da Greve Erhverv havde indbudt medlemmerne til informationsmøde om, hvordan man forholder sig til at komme i betragtning som leverandør til det offentlige.

- Som offentlig myndighed er Greve Kommune underlagt EU's udbudsdirektiv og Tilbudsloven. Udbudsdirektivet bestemmer, at hvis vi køber ind af en bestemt vare eller ydelse for mere end 1,5 mio. kroner over en 4 års periode, så skal man gennemføre et udbud. Her kan man enten bruge rammeaftaler, som andre har indgået. Det kan for eksempel være et fælleskommunalt samarbejde som FUS, der står for Fælles Udbud Sjælland, eller det kan være SKI, der står for Statens og Kommunernes Indkøb. Og hvis ikke der er nogle af disse, der er dækkende, så kan vi som kommune selv gennemføre et udbud. Det er imidlertid meget ressourcekrævende, så ofte læner vi os op ad andre allerede gennemførte udbud, fortalte Allan Vendelbo på mødet.

Kommunaldirektøren fortalte, at der derudover er annonceringspligt for varer og tjenesteydelser over 500.000 kroner, og bygge- og anlægsprojekter over 3 mio. kroner skal i licitation.

Lokalt har Greve Kommune formuleret klare regler og politikker for indkøb og konkurrenceudsættelse.

- Man godt kan finde eksempler på, at en enkeltstående tilbudsvare i Bilka er billigere end på kommunens indkøbsaftale, men målet med aftalerne er, at kommunen gennem disse skal opnå de økonomisk mest fordelagtige vilkår for Greve Kommune som samlet virksomhed og det viser tallene lykkes i stort omfang, fastslog Allan Vendelbo.

I Greve Kommune har man forpligtet sig til at indhente mindst to tilbud, hvis man konkurrenceudsætter tjenesteydelser for mellem 10.000-500.000 kroner.

- Konkurrenceudsættelse anvendes til at undersøge, om der er den rette sammenhæng mellem pris og kvalitet på en tjenesteydelse. Det vil sige, om der er mulighed for udvikling og læring både ved samarbejde med private leverandører eller udvikling ved egen drift, fortalte Allan Vendelbo i sit oplæg, hvor han også kom ind på de krav, kommunen stiller til en leverandør. Ikke kun økonomisk, men også socialt og etisk.

Blandt deltagerne ville en virksomhedsejer således gerne vide, hvorfor Greve Kommune ikke henvendte sig til dem og brugte dem som lokal leverandør i stedet for at handle med virksomheder, der er placeret uden for kommunen?

- Det skyldes, at vi ikke må favorisere lokale virksomheder frem for andre, svarede Allan Vendelbo og argumenterede for, at udbudsreglerne jo også sikrer, at Greve Kommunes virksomheder har mulighed for at sælge varer i andre kommuner eller i det offentlige i det hele taget.

En anden spørger ville vide, om ikke kommunen kunne betale sine regninger hurtigere og derved hjælpe de lokale virksomheder.

- Det giver loven os ikke hjemmel til, og vi har jo også en forpligtelse til at forvalte kommunens kapital bedst muligt på vegne af skatteyderne. Til gengæld betaler vi vores regninger til tiden. Det håber jeg da er oplevelsen, sagde Allan Vendelbo, hvilket blev bekræftet af flere deltagere, der handler med kommunen.

Den netop afgåede formand for Greve Erhverv, Niels Moestrup, der bl.a. også er hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Byggeri, kunne supplere med, at det for håndværkere også er muligt at få a conto-afregninger ved opgaver, hvor man for eksempel har store udgifter til varekøb undervejs i en opgave.

Relevant information

http://www.greveerhverv.dk


Billeder


Pressekontakt


Firma

Lindskov Communication - Comvort Denmark
Maglekildevej 7
DK-4000 Roskilde, Denmark

  +45 70 26 19 79 (reception)

www.lindskov.com

Modtag nyheder fra Lindskov Communication på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire