Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/04-12   -   Pressemeddelelse

Ny bestyrelse klar i Greve Erhverv

Advokat Allan Schouw-Petersen har afløst tømrermester Niels Moestrup, der efter ni år i bestyrelsen, heraf seks år som formand, trådte tilbage for at hellige sig sin stærkt voksende virksomhed

På Greve Erhvervs generalforsamling den 20. marts trådte den lokale erhvervsforenings mangeårige formand Niels Moestrup som planlagt tilbage for at koncentrere sine kræfter om sin stærkt voksende håndværkervirksomhed i Tune samt en række andre tillidsposter blandt andet i Dansk Byggeri.

De 275 lokale virksomheder skulle dermed have ny formand, og efter den nyvalgte bestyrelses konstituerende møde er Niels Moestrups efterfølger nu formelt udpeget.

Det bliver advokat Allan Schouw-Petersen fra advokatfirmaet C.C. Jørgensen & M. Winsløv i Greve Midtby Center, der fremover skal være det synlige talerør for det lokale erhvervslivs interesser. Allan Schouw-Petersen har en fortid som professionel cykelrytter og er stadig aktiv på de to-hjulede. Derudover er han aktiv i Greve Strand Badminton Klubs sponsorudvalg, så kombinationen af passion, netværk og kommercielle interesser ligger ikke den 39-årige advokat med møderet for højesteret fjernt.

Den nye erhvervsforeningsformand får følgeskab af næstformand Torben Hoffmann fra GardinDesign, kasserer Kim Terp fra erhvervsafdelingen i Nordea samt bestyrelsesmedlemmerne Lars Tue Toftild, der til daglig er adm. direktør i Blue Water Shipping i Greve samt Anette Skov Ansdal, der er indehaver af ASA bogholderi i Karlslunde. Herudover består bestyrelsen af Marianne Pedersen, der er bladchef på Sydkysten samt Niels Hansen fra Klingenberg Entreprenør og Maskinudlejning i Karlslunde.

Bestyrelsessuppleanter er Susanne Schou Herbst fra Frisør Herbst i Karlslunde samt Mickey Lund fra Netværket Syd, ligeledes i Karlslunde.

På bestyrelsesmøderne i Greve Erhverv deltager også sekretær Ebba Frederiksen, der holder styr på alt det administrative i foreningen, Lars Lindskov, der varetager foreningens kommunikationsopgaver, samt erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed, der som leder af ErhvervsCentret deltager for at sikre en effektiv kobling mellem Greve Kommune, den lokale erhvervsforening og de øvrige erhvervsaktører i området.

Greve Erhverv har netop afholdt endnu et succesfuldt netværksarrangement med 35 morgenfriske deltagere, hvor medlemmerne kan præsentere sig for hinanden med henblik på at knytte kontakt, sparre med hinanden, netværke og indgå aftaler.

Næste arrangement i Greve Erhverv er mandag den 7. maj, hvor der er besøg på Københavns Politimuseum med efterfølgende spisning. Og herefter er der tirsdag den 29. maj virksomhedsbesøg på Greve Beredskabsstation med information om brandkadetuddannelsen for unge samt brandøvelser. Information og tilmelding til disse og kommende arrangementer kan foretages på erhvervsforeningens hjemmeside www.greveerhverv.dk, hvor man også kan melde sig ind i foreningen.

Relevant information

http://www.greveerhverv.dk


Billeder


Pressekontakt


Firma

Lindskov Communication - Comvort Denmark
Maglekildevej 7
DK-4000 Roskilde, Denmark

  +45 70 26 19 79 (reception)

www.lindskov.com

Modtag nyheder fra Lindskov Communication på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire