Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/02-10   -   Pressemeddelelse

Bliver du udsat for vold? - Test dig selv på nettet

Landsorganisationen af kvindekrisecentre i Danmark (LOKK) står bag en rådgivningsside for voldsramte og deres pårørende. Her kan man teste, om man er udsat for vold. En tidlig afklaring kan tage volden i opløbet og i nogle tilfælde være med til at bevare familien.

På LOKK's rådgivningsside kan man blive klogere på, hvad det vil sige at være voldsramt. Man kan teste, om man selv er udsat for vold, og få hjælp til at finde ud af, hvordan man kan bryde med volden.
"Tidligere var det sådan, at man kom på krisecenter, når det var gået helt galt, og det var ligesom den mulighed, der var. I dag har vi meget større fokus på at sætte tidligt ind, og vores rådgivningsside er - sammen med vores hotline og anonyme brevkasse - en del af den forebyggende indsats. Den henvender sig primært til de voldsudsatte selv, men har også særlige indgange for arbejdsgivere, kolleger og pårørende," siger Mette Holm Volsing, projektkoordinator i LOKK's sekretariat.

Psykisk vold nedbryder personligheden

Rådgivningssiden skærper blandt andet opmærksomheden på, at vold ikke kun er en fysisk størrelse - der kan være mange andre tegn på, at man er frihedsberøvet.
"Andre former for vold kan være mindst lige så skadelige og er lige så vigtige at gøre noget ved. En af mekanismerne i eksempelvis den psykiske vold er, at selvtilliden bliver nedbrudt, idet man gradvis bliver mere og mere overbevist om, at det er ens egen skyld, at der udøves vold imod en. Det er helt afgørende at få brudt dette destruktive mønster så hurtigt som muligt - og efterfølgende få hjælp til at genvinde sin psyke og genfinde egne handlemåder," forklarer LOKKs sekretariatsleder Lene Johannesson.
Hun tilføjer, at de fleste tænker på vold som noget fysisk, men at den typisk også er psykisk og desuden kan være af seksuel, materiel eller økonomisk art. Dertil kommer den type chikane, der ligger i at blive forfulgt af ekskæresten efter et brud med et voldeligt forhold.

Bryd tavsheden

Ud over de voldsudsatte selv henvender rådgivningssiden sig til mennesker i den voldsramtes omgivelser - kollegaer, arbejdsgivere, familie og venner. Her kan man fx få idéer til, hvordan man tager hul på at tale med den voldsramte om problemet. Rådgivningssiden rummer også information til dem, der udøver vold, i form af links til de behandlingstilbud, der findes til voldelige mænd.
"Hvor man før har sagt, at den eneste løsning er at gå fra manden, ser man i dag en mulighed for også at bevare familien. Eksempelvis kan det i en familie med anden etnisk baggrund være en kompliceret sag at bryde familien op, og det er i nogle tilfælde en bedre løsning, at den voldelige mand kommer i behandling. Det er ikke altid nødvendigt at bryde forholdet - det vigtigste er at få brudt med tavsheden og stoppet volden," understreger Mette Holm Volsing.

Korte tekster uden spor

Rådgivningssiden er bygget op omkring korte billedsekvenser og små tekster, som bliver læst højt. Overalt er der links, så man selv kan søge videre på de forskellige emner. Der er også vejledning i, hvordan man sletter digitale spor på Pc'en, så besøget på rådgivningssiden ikke giver anledning til, at nogen får bank. Se mere på http://217.145.62.44/eduframelokk

Relevant information

http://217.145.62.44/eduframelokk


Billeder


Pressekontakt


Firma

Lokk Sekretariat
Kampmannsgade 4
1790 København V., Danmark

  20590386
  20590386

http://www.lokk.dk

Modtag nyheder fra Lokk Sekretariat på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire