Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/05-01   -   Pressemeddelelse

Det offentlige bruger halv milliard på internet og digital forvaltning

Stat, amt og kommuners investeringer i E-government, altså internetløsninger til det offentlige, vil eksplodere. Alene i år vil danske myndigheder bruge i størrelsesorden af 500 millioner kroner på forskellige løsninger, vurderer Enovasion på baggrund af foreløbig undersøgelse. Finansministeriet forudser stigende anvendelse af digital forvaltning i ny rapport


Det er de større og større krav og forventninger fra borgerne, der tvinger de danske myndigheder til at satse mere på internet-baserede løsninger og digital forvaltning.

"I de næste par år vil e-government ændre borgernes oplevelse af myndighederne. Der vil være let adgang til informationer døgnet rundt, og mange kommuner og amter vil være tvunget til at ændre forretningsgange. Simpelthen for at imødekomme borgernes ønsker", spår Steffen Saxil, der er direktør i Enovasion.

Enovasion er i øjeblikket i gang med at gennemføre en undersøgelse om det offentliges vilje til at gennemføre e-government.

De foreløbige resultater peger i samme retning som Finansministeriets rapport om digital forvaltning, der offentliggøres i dag tirsdag.

Med e-government kan borgerne døgnet rundt søge oplysninger og udfylde formularer, som tidligere kun kunne fås ved personlig henvendelse på eksempelvis det lokale rådhus.

"Vi ser i dag, hvordan eksempelvis Told & Skat gør flittigt brug af internettet, men det er kun toppen af isbjerget. Fremover vil myndighederne i endnu større omfang kunne kommunikere direkte, mere effektivt og ikke mindst langt billigere med borgerne. Oven i det oplever borgerne en bedre service, så der er merværdi for alle parter", siger Steffen Saxil.

Danmark følger udlandet
Det danske marked følger foreløbig de trends, som Enovasion kender fra udlandet, og Danmark er med fremme, om end ikke helt i front.

"Der er store forskelle i stat, amt og kommuner. Vi har eksempelvis Udenrigsministeriet som kunde, og der oplever vi stor vilje og evne. Omvendt ved vi at en del kommuner rundt omkring slet ikke er gearet til at gå i gang med e-government. De har slet ikke optimeret deres organisation til at sætte borgerne i centrum. Ekspeditionen foregår stadig på kommunens præmisser og ikke på borgerens. Det er i hvert fald det, vi kan se af de foreløbige resultater på den nye undersøgelse, vi har i gang", siger Saxil.

Han venter dog, at kommunerne i takt med indførelsen af e-government langsomt men sikkert ændrer politik i forhold til betjening af borgerne.

"Alt hvad der ligger i e-government begrebet handler om en optimal betjening af borgeren - helt efter de principper, man kender fra private virksomheder. Det betyder ændringer i kommunernes administration, og alt tyder på rationaliserings-gevinster samt en bedre og hurtigere service", siger Saxil.

Saxil venter, at den nye Enovasion-undersøgelse om danske kommuner er klar inden sommer.

Yderligere oplysninger hos Direktør Steffen Saxil hos Enovasion på telefon 7731 1940 eller mobil 4046 9634


Relevant information

http://www.enovasion.dk


Pressekontakt


Firma

Waterfront Communications A/S
Ehlersvej 11
2900 Hellerup, Danmark

  +45 39 48 18 00
  +45 39 48 18 00

http://www.waterfront.dk

Modtag nyheder fra Waterfront Communications A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire