Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/09-02   -   Pressemeddelelse

Bagerbranchen bider godt fra sig

Selv om bagerne er under konstant pres fra industrielt fremstillet lavprisbrød i supermarkeder og langtidsfrosset, afbagt industridej på tankstationer vinder nye koncepter frem og sikrer levedygtigheden for verdens næstældste erhverv. Flere bagere vil udvide sortimentet til ikke kun at være brød og kager.

En rapport fra NNF (Nærings- og Nydelsesmiddelforbundet) viser, at der gennem de seneste ti år er sket en reduktion i antallet af bagerier med godt 25 procent, selv om forbruget i samme periode er steget markant. Konkurrence fra supermarkeder og industribrød får mange selvstændige bagere til at bukke under, men branchen er klar til at svare igen. Det siger Ole Nielsen, formand for BKD (Bager & Konditormestrene i Danmark).

- Heldigvis er der mange af mine kolleger, der har taget handsken op og er villige til at kæmpe for at overleve på de vilkår samfundsudviklingen har skabt og vil skabe. Og hvis man vil, kan man jo også selv være med til at skabe fremtiden. Et godt eksempel er bagermester Steen Skallebæk i Haderslev, der med sit imponerende drive-in bageri har skabt et nyt og spændende koncept med både visuelle og duftende oplevelser, som folk gerne kører langt for at besøge, siger Ole Nielsen.

Flere bagere forsøger at gå i offensiven ved at samarbejde, og netop samarbejde er et af nøgleordene for branchen. Ikke mindst på indkøbssiden, hvor der er en klar tendens til større koncentrationer. Ens for de mange initiativer omkring samarbejde er, at der i fremtiden vil være mange flere bagere, der ikke kun sælger brød og kager. Bagerne specialiserer sig i oplevelser i langt højere grad end førhen. Men det er også nødvendigt for at stå imod den øgede konkurrence fra industrien og fra kapitalkæderne.

- Bagerbranchens to etablerede kæder, Guldbagerne og KonditorBager, har fået ekstra vind i sejlene med deres koncepter, ligesom en gruppe kvalitetsbevidste bagere har slået sig sammen om at markedsføre deres butikker under navnet "Brødets Bånd".

Kriterierne for at deltage i sidstnævnte gruppes samarbejde omfatter ikke kun kvalitetsbrød og høj hygiejne, men blandt andet også en moderne medarbejderpolitik.

- Mange enkeltvirksomheder er i dag - på hver deres måde - med til at give bagerbranchen et skub i den rigtige retning. Jeg tror i hvert fald på, at den tid, hvor branchen var mest kendt for dårlig hygiejne og papbrød er på retur. Det vil i langt højere grad være kvalitet og produktudvikling, der vil kendetegne branchen i de kommende år. Vi vil aldrig komme alle synderne til livs - men der vil blive færre og færre af dem, siger Ole Nielsen, som også satser på at bringe flere lærlinge ind i branchen, ligesom han arbejder for at BKD skal være med til i højere grad at sikre de svære generationsskifter.

Ole Nielsen mener, at tendensen med færre butikker vil fortsætte, men ikke i samme takt som de seneste år. Det er gået op for bagerne, at der skal ydes kvalitet i bredeste forstand og side om side med et højt serviceniveau, hvis man vil overleve. Til gengæld tror han også, at der vil være en hel del selvstændige bagere om 10 år. Enten fordi de selv kan - eller fordi de ved et kæde- eller andet samarbejde bliver trukket med op og derved kommer til at hæve sig over gennemsnittet.

- Kombineret med en aktiv rådgivning omkring generationsskifte tror jeg vi vil kunne sikre en bagerbranche med mindst 500 virksomheder med tilhørende udsalg i år 2020. Det er cirka en halvering i forhold til i dag - men jeg mener, at det er realistisk, siger Ole Nielsen.

- Det er naturligvis foruroligende, at så mange må lukke. Men bagerbranchen har i samme periode har formået at holde en næsten uændret omsætning på cirka fire milliarder kroner i løbende priser på årsbasis. Så selv om der er faldet nogle fra og der er taget højde for inflationen, så har gennemsnitsvirksomheden i alle årene kunnet præstere en omsætningsfremgang, der til fulde dækkede inflationen, siger Ole Nielsen, der er formand for BKD.

Hvad der imidlertid kan få alarmklokkerne til at ringe hos formanden for brancheorganisationen er, at en hel del bagere ikke ønsker at sælge af økonomiske grunde. De gør det for at komme væk fra alt det bureaukratiske bøvl.

Der kan hentes foto af Ole Nielsen, formand for BKD, på www.newsline.dk/bkd/portraits

Yderligere information direkte hos BKD's formand, Ole Nielsen, på telefon 9715 3075 eller administrerende direktør for BKD, Carsten Wickmann, på telefon 3263 0400.

Relevant information

http://www.newsline.dk


Pressekontakt


Firma

Newsline A/S
Strandvejen 100
2900 Hellerup, Danmark

  3961 9006
  4015 2215

http://www.newsline.dk

Modtag nyheder fra Newsline A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire